Stiftelsen Bibelskolan.com
 

 

De skall lyssna till min röst

 

— Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan.
Också dem måste jag leda och de skall lyssna till min röst. (Joh 10:16)
Kan du höra Herrens måste i de orden?
Ett kärlekens måste!
Han har nöd för dig.
Han känner farorna. Han känner förföraren.
Han bara längtar efter att få ta hand om dig på riktigt.
"Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar?" (Hosea 11:8)
Kan du höra att Herren vill tala till dig just nu?
I det han säger känner du igen psalm 23 i Psaltaren.
Men han låter orden komma så personligt just till dig...

— Jag, Herren, är din herde...

När jag får vara din Herre och din herde, kommer ingenting att fattas dig.
Jag har ju kommit för att du skall ha liv, och liv i överflöd (Joh 10:10) Men
jag vill inte ha dig till en robot. En viljelös marionett. Jag vill att du låter ditt
hjärta säga sitt ja, sitt glada ja, till mig. Då intar jag min plats som din Herre
och din Herde och ser till att ingenting fattas dig.

— jag låter dig vila på gröna ängar...

Slappna av nu i min kärlek.
Min kärlek är som stranden och som gräset.
Den är som blommor och sommardoft och gröna ängar.
Andas ut din oro. Låt stressrynkorna slätas ut.
Känn hur kravkrampen släpper. Du slipper vara duktig.
Du bara vilar nu i min kärlek.
Du andas in mitt liv. Min friskhet. Min hälsa.

— jag för dig till vatten där du finner ro...

Min källa har vatten till fyllest. (Psalt 65:10)
Renande vatten, som sköljer bort det som smutsat ditt liv. (Hes 36:25)
Levande vatten som sjunger om ett nytt liv. (Joh 4:14, Joh 7:37-39) Lägg
märke till att vilan och vattnet finns på samma ställe.
Herdens röst leder dig dit:
"Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skän­ka er vila." (Matt 11:28)
"Är någon törstig så kom till mig och drick." (Joh 7:37)

— jag vederkvicker din själ...

Jag ger dig ny kraft.
En inre spänst åt dina trötta tankar.
En ny kraft i din vilja.
En läkedom i dina såriga känslor.
Hämta nu styrka hos mig, av min oerhörda kraft. (Ef 6:10)
Låt mig vara din starkhet och din lovsång.

— jag leder dig på rätta vägar, för mitt namns skull...

Jag leder dig inte alltid på lätta vägar. Det vore inte bra för dig.
Men jag leder dig på rätta vägar.
När du går där kan du åberopa alla de löften som jag givit om min närvaro.
Jag har skrivit mitt namn under alla dessa löf­ten. Därför kan dessa löften inte svika.

— om du än vandrar i dödsskuggans dal fruktar du inget ont, ty jag är med dig...

Jag ger dig inget löfte om att du inte ska få möta det som är ont. Svårigheter,
prövningar, ja t o m döden kommer du att få möta.
Men du behöver inte vara rädd för dem.
Du behöver inte låta dem fylla dig med frukan. Varför?
Därför att jag är med dig. Jag som heter jag är är närvaron omkring dig.
Jag ställer mig mellan dig och det svåra och det mörka. Det kommer aldrig
att få makt över dig.
Sträck ut din hand i mörkret.
Min herdestav är där.
Jag är där.
Min tröst...

—  jag bereder för dig ett bord i dina ovänners åsyn...

Ett bord där du tar emot min lekamen och mitt blod.
Ett bord där himlen öppnas för dig, där kärleken sänker sig ner och där du
jublar med änglarna i en outsäglig, himmelsk glädje (1 Petr 1:8). Ett bord där
dina ovänner får stå där med skammen, avväpnade, maktlösa. Bitterheten
måste släppa dig. Hat och rädslor drivs bort av en underbar kärlek. Besvi­kelsen
och mindervärdeskänslorna och avunden och lögner­na står där med häpnad.
Mr Krav och Miss Mod lommar iväg.
Alla dessa dina ovänner blir friställda när du går in i min tjänst.

— jag smörjer ditt huvud med olja...

Precis som jag lät kungen på Gamla Testamentets tid smörjas med olja och
utrustas med helig Ande för sin uppgift, så låter jag min Andes smörjelse
komma över dig, du kungabarn.
Jag har en plan med dig.
Du skall leva himmelrikets liv på jorden.
Min Ande skall leda dig till detta.

— Jag låter din bägare flöda över...

Lyft upp din bägare till mig. Jag vill fylla din inre värld med liv. Jag vill inte
göra det snålt och ge dig bara lite på botten. Bägaren skall flöda över.
Jag har kommit för att du skall ha liv, och liv i överflöd.

— godhet endast och nåd skall följa dig i alla dina livs­dagar...

När du vänder dig om är det bara detta du ser: godhet och nåd.
Du ser inte gårdagens nederlag.
Du ser inte missmodiga minnen.
Allt detta har jag tagit hand om därför att du sagt ditt ja till att låta mig vara
din Herre och din Herde.
Jag går bakom dig. Jag tar ansvar för ditt förflutna.
Du kan bara se framåt...

—  du skall åter få bo i Herrens hus, evinnerligen.

Du får bo i mitt hus.
I min familj.
Och vara ett syskon bland många andra syskon.
Det som börjar här, det fortsätter där.
Evinnerligen.

(april 1983)

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg