Stiftelsen Bibelskolan.com
 
Sagt inför döden, av Sven Danell

Nicolaus Ludvig von Zinzendorf

född 1700, död 1760, grundaren av den herrnhutiska brödragemenskapen, en av de mest Kristus-hängivna personligheter kyrkohistorien känner. Verkningarna av hans livsgärning sträcker sig ännu i dag över alla världsdelar. Den lilla, mycket spridda andaktsboken "Dagens Lösen" är ett av uttrycken för denna gemenskap, som i många fall flutit in i olika länders kyrkor och blivit anonym.

Det hela började med att Zinzendorf, när kejsaren efter Carl XII:s död såg sig fri att förfölja protestanter, tog emot flyktingar på sitt gods, som fick namnet Herrnhut (Herrens beskydd). Vad herrnhutismen betytt och i dag indirekt betyder för fromhetslivet t ex i Sverige kan knappast mätas. Den har också inspirerat till en omfattande yttre mission.

När Zinzendorf låg på sin dödsbädd, berättade han att han såg en "formidabel karavan" av människor av alla folk och stammar tåga fram till Lammets tron.


Sven Danell: SAGT INFÖR DÖDEN - HERDAR, LÄRARE OCH ANDLIGA LEDARE)Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg