Stiftelsen Bibelskolan.com
 

 

Elitkristen

 

Är du en elitkristen?
Jag själv är det.
Det hör till mitt livs gladaste upptäckter.
Jag har fått en ny utsiktspunkt i mitt liv.
Hittat krafttillflödets plats.
Platsen där levande strömmar bara strömmar...

Har man nu hittat något spännande vill man gärna dela med sig.
Jag önskar att du blev som jag.
Nådde fram till min utsiktsposition.
Fick se vad jag ser och vara med om vad jag får vara med om.
Att vara elitkristen är något superenormt.
En verklig high-kick (nytt ord!)
Och vill du hitta detta så kom till mig.
Sätt dig här hos mig så ska jag berätta.

Stopp! Stopp!
Du går åt fel håll.
Du behöver inte klättra uppåt för att nå min position.
En elitkristen sitter inte på en piedestal.
Försöker du det tappar du snart balansen och ramlar ned.
Roligare kan du ha än gå omkring med blödande skrubbsår på knäna.
Att vara elitkristen är inte att klättra uppåt.
Inte heller att pumpa upp sig till något andligt höjdläge.
Jag tror, jag tror, jag tror, jag tror...
Pumpar man upp sin trosballong möter man snart någon med nål i handen...

Och så ramlar man ned, tommare, skrynkligare och fulare än tidigare.

En elitkristen hittar du inte där uppe.
Och om du skulle råka träffa på en kristen molnsvävare eller en kristen
piedestalbalanserare så är det inte en elitkristen.
Det är bara en helt vanlig andlig egotrippare.
En kristen tråkmåns!

Rörelseriktningen för en elitkristen är nedåt.
Det har jag lärt mig av Svensk Uppslagsbok, 1955 års upp­laga.
Elit, står det där, kommer från franskan. Där heter det elite.
Och elite kommer av latinets eligere, som betyder utvälja.

Nu hör jag rösten vid Jesu dop i Jordan.
"Du är min älskade son, du är min utvalde". (Mark 1:11).
Jordan är jordens lägsta punkt.
Jesus börjar sin frälsargärning där.
Han börjar nedifrån. En människa kan inte ha sjunkit så djupt ner att
inte Jesus är nedanför.
"Bäddade jag åt mig i dödsriket, se, så är du där." (Ps 139:8).

Jesus lär oss rörelsen nedåt.
"Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.
Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud,
utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som
en av oss... (Fil 2:5 ff).

Jesus är Guds utvalde. Den förste elitkristne.

Men in i denna uppgift kallar han oss.
"Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i
världen och bära frukt ..." (Joh 15:16).
Elitkristus kallar oss att bli elitkristna.

Ett träd som skall bära frukt måste börja nedifrån.
Hitta mjuk mark så att rottrådarna kan leta sig nedåt mot bäcken (Jer 17:8).
Trädets underjordiska verksamhet är viktig.

Och du skall vara "som ett träd" (Ps 1:3, Jer 17:8).
Fullständigt beroende.
Beroende nedåt mot källsprången.
Beroende av solen ovanför och av vind och luft omkring.

Ja, här är hemligheten med en elitkristen.
Han är beroende av Jesus på alla områden.
Av hans värme och kärlek. Av hans Ande. Av de kraftkällor han har givit.
"Före världens skapelse har Gud utvalt oss i honom... (Ef 1:4).
Utvalda att vara beroende av honom.
"Utan mig kan ni ingenting göra" (Joh 15:5).

Smaka på detta ord BE-RO-EN-DE.

Be.
Jesus levde i ständig kontakt med Fadern.
Han gjorde ingenting av sig själv. Han sa ingenting av sig själv
(Joh 5:19, Joh 14:10).
Lika beroende som Jesus var av Fadern, lika beroende får en elitkristen
vara av Jesus. I allt!
Och bönen är kontaktmedlet.

Ro
Lyssna in vad Jesus säger till dig: Kom till mig så skall jag ge dig ro. Kom du
som är stressad och pressad, och sliten och fridlös...
"Ha tro på Herren er Gud , så skall ni ha ro" (2 Krön 20:20).
Ibland avbildas korset som ett T.
Tro är ro vid Jesu kors.
Jag får frid med Gud.

En
Jesus uppenbarar hemligheterna för dem som är som barn, står det i Matt 11:25.
En-faldig, stod det i den gamla översättningen.
Knivbladet på min pennkniv är en-faldig. Det faller bara åt ett håll.

Men jag faller så ofta åt så många håll. Än slant jag hit...
Blir splittrad, osäker...
Men när jag är stilla inför Jesus, böjer mig för honom, hittar jag mig själv.
Jag blir en, samlad, hel...

De
I det ordet hittar jag människorna omkring mig.
Där är de som Gud givit mig att älska.
Där är de slarviga och de larviga.
De besvärliga och de bråkiga.
Hur skall jag klara dem?
Bara genom att vara beroende av Jesus.
I varje ögonblick får jag vara medveten om hans närvaro.
I mötet med varje människa finns han med som tredje part.
Var finns han då? Ibland alldeles bredvid. Men mestadels ovanför. När jag
underordnar mig en människa, ställer mig nedanför henne, upphöjer henne,
lyssnar till henne, räknar med henne, då ser jag ovanför henne Jesus, min
älskade Her­re. Jag får ta emot från honom himmelska resurser för att leva
rätt med den människan jag möter.

Förstår du nu vad en elitkristen är?
Hur superenormt det är att få vara det.
En elitkristen är inte perfekt. Inte ett färdigt helgon.
En elitkristen är utvald att höra ihop med Jesus.

En elitkristen är en liten kristen som i alla sammanhang behöver Jesus.

(januari 1986)

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg