Stiftelsen Bibelskolan.com
 
Sagt inför döden, av Sven Danell

Erik Tolstadius

född 1693, död 1759, präst och väckelsepredikant, efter många trakasserier omsider kyrkoherde på Skeppsholmen, vars kyrka måste byggas om på grund av det väldiga tilloppet av åhörare. Han var en karismatiker, i vars närhet ibland tilldrog sig nytestamentliga under.

När läkaren frågade den dödssjuke Tolstadius hur han kände sig dröjde svaret, ty det var endast med stor svårighet som han kunde få fram några ord. Så kom det: "Jag brinner av längtan efter Jesus." Det blev hans sista ord.


Sven Danell: SAGT INFÖR DÖDEN - HERDAR, LÄRARE OCH ANDLIGA LEDARE)Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg