Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika är trädkramare (Matt 7:16-20)

7:16-20. Samtala om vad som är bra frukt och vad som är usel. Hur blir de till?
Matt 3:10, 12:33, Luk 6:43-45, Joh 15:2-6, 16, Ef 5:9, Fd: 1:9-11

De Himmelrika är trädkramare

7:16-20. På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.

Bön:  Helige Ande, hjälp mig att växa allt fastare fast vid Jesus ...

När Jesus säger sitt Akta er, slappna inte i er vaksamhet mot falska profe­ter, kan detta verkligen skaka om Guds folk och göra dem osäkra. Vem kan man egentligen lita på? Och detta kan bli orsaken till mycken miss­tänksamhet, dömande och fördömande. Allt blir farligt. Men Jesus säger: Vänta tills frukten kommer.

På deras frukt skall ni känna igen dem.

Det går inte alltid att känna igen vargen i fårakläder. Men det går inte att göra samma misstag med trädet. En människa kan inte hur länge som helst leva i en förställning. En varg kan klä ut sig. Ett träd kan det inte. Så småningom kommer frukten fram.

Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar?

Om man ser en törnbuske på långt håll, kan man kanske tro att den är en vinstock. Och det finns tistelsorter som är så höga att de på avstånd kan förväxlas med ett fikonträd. Det finns kanske "profeter" och andliga le­dare, som sätter ut taggarna och inte tillåter någon att komma dem nära. Men så småningom, ibland kanske alldeles för sent, kommer sanningen fram. Frukten avslöjar hurdant trädet är. Skadligt ogräs, som törne och tistel, kan inte bära ätliga frukter som druvor och fikon. Trädets art be­stämmer vad det skall bli för frukt. Ett fikonträd bär fikon och ett vinträd bär vindruvor. Trädets beskaffenhet bestämmer hurdan frukten skall bli:

Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt.

Vad är bra frukt? Paulus ger svaret:

Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning (Gal 5:22-23).

Andens frukter är Andens frukter. Inte mina ansträngningar. De är resul­tatet av att den helige Ande arbetat in livet från Jesus i mig. Anden gör oss lika Jesus. Ty Andens frukter är ett porträtt av Jesus. Det är Jesu kär­lek, Jesu glädje, Jesu frid, som här målas för oss. Jesus själv talar om för oss hur denna goda frukt kan växa fram i våra liv: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra (Joh 15:5).

Vad är då usel frukt? Paulus gör en lång och svart lista på den strax innan han berättar om Andens frukter. Han talar om vad köttet ger. Han beskri­ver vad resultatet blir när mitt stora Jag regerar mig. Här finns inte bara "smutsiga" och "äckliga" synder som otuktoch orenhetoch liderlig­het. Utan också "taggiga" synder som ofördragsamhet, intriger, splitt­ringar, maktkamp (läs Gal 5:19-21).

Att pröva frukten är inte alltid så lätt. Det tar tid för frukt att växa och mogna. Vi måste vänta med tålamod, vänta i bön om klarsynthet. Men Jesu varning vill inte uppmuntra oss att bli misstänksamma mot alla och ha som hobby att vara kättarförföljare. Men vi har att vara vaksamma. Och pröva först och främst oss själva hur vi lever nära Jesus och är bero­ende av honom. Med stort allvar och djup kärlek säger Jesus vad som hän­der med det dåliga trädet:

Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden.Jesus säger samma sak i Joh 15:6. Den som inte är kvar i mig blir som gre­narna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Allt blir visset och dött, om jag inte är kvar hos Jesus.

Därför håller de himmelrika fast vid Jesus och vid det han har gjort på korsets träd. De har lärt sig att vara trädkramare. Det är korset som hind­rar deras liv att förvandlas till en jäktig motorväg. De är stilla vid korsets träd.

Sann livets frukt det träd oss bär där offrad din lekamen är,där blodets ström rann rosenröd.Vi lever nu av himmelskt bröd (Sv Ps 465:2).

På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.De bär god frukt och har något verkligt himmelrikt att bjuda på åt dem som jäktar omkring, trötta, slitna och vitaminfattiga. Andens frukter är kärlek, glädje, frid ...

 


 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg