Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Midfastosöndagen Årg2 - Vägkost

  Som medlem i Kyrkan är man en del av ett folk på vandring. Vi är på väg någonstans. Vi är inte hemma än och det finns en bit kvar att gå. Vägen går vi inte ensamma utan vi går tillsammans med Gud. Han är Immanuel – Gud med oss. Nu och alltid.

I en av söndagens texter läser vi om Israels folk och vi blir påminda om deras vandring genom öknen på väg mot Kanaans löftesland. Under den vandringen så glömmer folket ibland vart de är på väg och de beklagar sig över det de får utstå längs vägen.  

Gud hör, läser vi, när folket beklagar sig och han uppmuntrar dem på olika sätt och får dem att sträva vidare mot målet som hägrar där i fjärran. Han påminner dem om vem han är, att han är med dem, att han har omsorg. Han påminner dem om vad han har gjort för dem i det förflutna och han tecknar bilden av det som komma skall. Han ger dem del av sina goda gåvor, bröd från himlen och vatten ur klippan. Ledning, värme, skydd, omsorg, kärlek och förbarmande. 

Det vi får påminna varandra när vi samlas till gudstjänst det är att Gud på samma sätt som han var med Israels folk på deras vandring också är med oss när vi vandrar genom våra liv. På samma sätt som han uppmuntrade dem och gav dem del av sina gåvor, så uppmuntrar han också oss. Runt omkring Jesus ser vi framtiden ta gestalt. Vi ser hur människor upprättas och helas och läks. Vi smakar framtiden i bröd och vin. Vi delar framtiden när vi mer och mer beter oss som det vi är, ett i honom. 

I Jakobs brev 1:17 står det att Gud är alla goda gåvors givare. Så får vi se på det som är gott i vår tillvaro. Att det är hälsningar från Gud. Hälsningar av omsorg, hälsningar som ger löften om hur det en gång skall bli. Så här, fast helt och fullt.

Där, när vi är framme så får vi se alla Guds löften gå i slutgiltig fullbordan. Där får vi svar på alla våra frågor. Där blir vi helade, upprättade och läkta. Där ser vi ansikte mot det vi anat och trott på och längtat efter här.  

Men vi är inte hemma ännu och på vägen träffas vi i oaser och gläntor och bjuds på en smak av framtiden. I bröd och vin, i gemenskap och fest, i sång och spel, i omsorg och kärlek. I samtal, vittnesbörd, uppmuntran och bön. Och vi vet att allt det goda vi får kommer från Gud, himlaljusens fader, som mer än något vill leda oss hem. 

Amen.

Josefine Sävenstrand

präst i UddevallaVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg