Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Långfredag - Och se, det var mycket gott ...

På skapelseveckans sjätte dag, fredagen, skapades det allra finaste den heliga Treenigheten kunde tänka sig: människan. Fin, därför att hon skulle vara Guds avbild, lik Gud och påminna om Gud. Till man och till kvinna skapade mångfaldens Gud människan. ”Skapelsens krona” kallar man människan ibland. Nästan ett gudaväsen, sjunger kung David, Psalt 8, krönt av Herren med ära och härlighet. Och när skapelsen går mot sin fullbordan och sabbaten och vilan går in, konstaterar Gud, när det blir afton och det blir morgon den sjätte dagen, att allt han har gjort är gott, ja, mycket gott, 1 Mos 1:31.

På Stilla veckans sjätte dag, Långfredagen, får Gud återbäring av dem han skapat. Människan har lärt sig att leva av alla träd med fröbärande trädfrukt, 1 Mos 1:29, och har också lärt sig att hantera redskap. Inte bara redskap att skörda frukt med för att kunna njuta av hur god Gud är och av att hans skapelse smakar ljuvligt. Nej, människan har också upptäckt, att det träd som Ormen prasslade, tisslade och tasslade i kan man avverka, avbarka och göra en bjälke av, en bjälke som kanske sätter sig i ögat, Matt 7:3ff, och som man kan resa upp för att hänga misshagliga personer på.

På Långfredagen får en husbyggarson, Jesus från Nasaret, släpa en grovt tillyxad bjälke på sina sönderpryglade axlar till en plats där inget kan växa, den hårda klippan Golgata, Skallen. Där växer bara död. Men på Långfredagen sker där något. Döden ska korstecknas. Många av oss har vant oss vid att ett kors för tankarna till död. Tänk på alla kors man brukar sätta ut vid dödsdatum och alla kors man sätter i svampböcker vid de giftigaste svamparna! Men så är det inte! Inte efter Golgata och Långfredagen. Då slår Gud ett korstecken över Döden och binder den i dess dödsrike. ”Du Död, var är din seger? Du Död, var är din udd?” Korset står för liv och seger och genom Jesu sår blir vi helade. Golgata, Skallen, kröns på Långfredagen med ära och härlighet, och när sabbatsvilan går in och det blir afton den sjätte dagen och Kristi kropp, nedtagen från korset, bärs av hans vänner till gravens vila, då konstaterar Fadern att det som skett är gott, ja, mycket gott. Allt är fullbordat. Därför kallar kristna som har engelska till modersmål denna dagen för Good Friday, den goda fredagen. God för oss, lång för Jesus.

Nu har slutligen Ormens välde krossats. När Ormen försökte stinga Guds Son och Jungfruns Son, 1 Mos 3:15, i hälen, krossas hans huvud. Om denna världens makter hade känt till denna hemlighet - Jesu seger genom lidande och död - hade de aldrig korsfäst härlighetens Herre, skriver Paulus, 1 Kor 2:8.

Så växer det faktiskt liv på Golgata. Korset blommar, bär frukt och blir ett Livets träd. Av det trädet får vi leva. Det trädet ger fröbärande trädfrukt, Andens frukt i förlåtna och försonade människors liv, som blir till nytt liv och nytt liv och nytt liv ....

När Jesus utger sig för oss i döden, återger han åt oss det vi förlorade i syndafallet. Han blev lik oss, han blev till en förbannelse, Gal 3:13, för att vi skulle kunna återfå välsignelsen och bli lika honom, så som det var avsett och ämnat.

Nu firar vi Långfredagen på nytt. Ja, ”firar” är rätt ord! Han har ju vänt din skuld i rikedom och din död i liv! I ekot ut över världen av hammarslagen på Golgata finns också en klang av ”Halleluja!”, för vi vet att det blev Påsk!

Jag vet ett träd så friskt och grönt, när döden råder här:
på Golgata det blommar skönt, och evig frukt det bär.

Det liv, som fram ur graven går, skall aldrig mera dö.
Mig Kristus lovar evig vår trots död och vintersnö.

Sv ps 203:5,6


Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg