Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fjärde söndagen i påsktiden - Årg 1 - EN KORT TID …

Evangelium på Fjärde söndagen i påsktiden: Joh 16:16-22

Denna söndagen   vi ett avsnitt ur Jesu avskedstal till lärjungarna kvällen före sin död. "En kort tid, och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen…. ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig". Men om lärjungarnas sorg säger han: "Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje…en glädje som ingen kan ta ifrån er".

Lärjungarna undrar förstås: vad är det för sorg, bedrövelse som skall vändas i glädje? Det vanligast förklar-ingen är väl att Jesus tänker på förvandlingen mellan långfredag och påskdag. Vid korset på långfredagen upplevde lärjungarna bara sorg och bedrövelse:  var är nu Gud? vad skall allt det här hemska tjäna till? inte kan det väl finnas någon som helst mening i detta? Men Gud hade både en mening och en fortsättning, så annorlunda och mycket bättre än deras egna tankar och planer.

Också i kristenlivet kan vi hamna i sådana här tider av plåga och betryck, då vi med lärjungarna på långfre-dagen upplever det som om det inte finns någon utväg längre, som om Gud dragit sin hand ifrån oss, som om Han kanske inte ens finns.

Tvivlet kan vara en sådan plåga. Tron tycks stum, slut för all framtid? Kanske de flesta kristna får gå igenom sådana tider, då tron inte "känns". Men lugn, en kort tid! På något märkligt sätt brukar tron komma åter, sippra in i hjärtat på nytt, precis som våren nu efter vintern. Den fromme Rosenius hade sådana tider med tvivel, men kan i sin välkända psalm Var jag går i skogar, berg och dalar (251:2) skriva: "När lång borta tycks mig vännen kära, då jag minns hans ord: en liten tid, sen en tid igen och jag är nära, då blir åter fröjd och frid".

Kampen med att klara av att leva efter Guds krav kan vara en annan sådan plåga. Man dignar "under la-gen". Man kommer till den punkt där man finner: jag klarar inte av att leva som jag borde, det ute med mig, jag är förlorad! Vår långfredag! Men lugn!  Det handlar om en kort tid, som Gud har en avsikt med. Du får hjälp att se poängen med Jesus. Som påskpsalmen uttrycker det:  "Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet, han avvände vårt elände för båd tid och evighet, han förvärvde att vi ärvde ljus och frid och salighet". Tar du din tillflykt till detta, tar emot det med tro och håller fast vid Jesus, så har du här i fortsättningen en glädje som ingen kan ta ifrån dig!

Svårigheter i livet  är en tredje plåga som kan gå in under långfredagsupplevelserna för oss. Hur kan Gud finnas - och vara en barmhärtig Gud - när jag måste gå igenom så här svåra saker? Det finns inga lätta svar. Det är inte heller lätta att under sådant hårt tryck ta till sig orden: Lugn, en kort tid. Men möjligtvis kan någon försiktigt vittna: det svåraste i livet tycks faktiskt ha varit det som fört mig in i de djupaste välsignel-serna i livet  (förutsätter förstås att man inte lämnar Gud under nöden).

En fjärde nöd som jag ofta tänker på är det som brukar kallas "förkrosselse", och som står så tydligt beskrivet i Heb 12:11. Gud går till rätta med oss, och det svider i skinnet (precis som när andra måste göra det). Men när Gud gör det, gör han det inte godtyckligt, utan för vårt bästa, för att vi skall få del av hans helighet, läser vi. Och vi känner igen oss i beskrivningen "för stunden tycks väl varje tuktan vara till mer sorg än glädje". Men det finns en påskdag också efter detta: frukten blir rättvändning,  frid och nytt liv.

Själv jämför Jesus sådana här processer med ett barns födelse: "När en kvinna skall föda har hon det svårt… men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen".

En kort tid … och sedan så mycket större glädje.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg