Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Pingstdagen - Språkförbistring

Det bästa sättet om man vill studera språkförbistring är att slå på ett av TV:s debattprogram. Där flödar ovilja att förstå, folk talar förbi varandra, man är så ivrig att framföra sitt eget budskap och har så lite vilja att lyssna in vad andra har att säga att det sällan blir något möte.  

Ett språk är själva förutsättningen till kommunikation och möte. Därför är det inte oväsentligt eller bara en privatsak hur jag använder mitt språk. Vi behöver vara aktsamma med orden. Saker som vi säger kan orsaka större skada än vi tror. Ord kan lösgöra sig ur sitt sammanhang och börja leva sitt eget liv. Det vi en gång har sagt i ett sammanhang kan dyka upp i ett annat. Och då med en annan betydelse än vad vi ursprungligen menat. Vi har förlorat kontrollen över våra egna ord.

 

Men lika viktigt är hur vi lyssnar. Om någon säger något som vi spontant uppfattar som fördomsfullt och okunnigt. Hur reagerar vi? Ber vi om ett förtydligande för att vara säker på att personen verkligen menade så som vi uppfattade saken. Eller är vi allt för snabba med att tro oss veta vad han eller hon tyckte. Uttrycket ”tolka och tyda allt till det bästa” är i allra högsta grad relevant i det sammanhanget.

 

Kanske är språkförbistringen ändå som störst i vårt förhållande till Gud idag. Hur många idag talar med Gud regelbundet? Hur många lyssnar när Gud talar?

 

Men något radikalt nytt har ägt rum. Vi har fått botemedel mot den allmänna språkförbistringen, den som startade vid Babels torn och som sen bara har fortsatt. Botemedlet heter den Heliga Ande. Pingstdagen inleder ett djupgående helande av det sår som revs upp i mänsklighetens kropp i Babel. Den omedelbara effekten av pingstundret var ju att alla kunde förstå vad lärjungarna sa, oavsett vilket land de kom ifrån. Språkförbistringens förbannelse var upphävd.

 

Men Anden ger oss även ett språk för att tala med Gud, för att överbrygga avstånd mellan Gud och människa. Anden blir själv en bön inom dig till Gud. Det är Anden som gör det möjligt för oss att över huvud taget tro på Gud. Det är med Andens hjälp som tvivlet kan övergå till visshet. Det är Anden som botar mänsklighetens språförbistring när vi talar med Gud.

 

Tobias BäckströmVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg