Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Andra söndagen i Påsktiden Årg 2 - Så annorlunda

Jesus handlar så annorlunda än vi ofta gör när vi blir svikna eller förnekade. Jesus visar hur han gör med oss och hur vi skall göra med varandra.

Så annorlunda

Så annorlunda Jesus handlar!

När någon svikit oss, förnekat oss, vill vi oftast inte ha mer med den personen att göra. Vi tar avstånd, stänger dörren. Talar inte med den personen mer, men väl så mycket med andra om denne.

Jesus hade blivit sviken, förnekad, och inte av vem som helst. Det var en av hans närmaste lärjungar, en av de tolv, ja, på ett sätt den mest framträdande bland dem. Jesu var inte oberörd av detta. Jesus mindes att Petrus sagt, att han var beredd att gå både i fängelse och i döden med sin Mästare. Och så förnekar han Jesus inte bara en utan tre gånger på översteprästens gård. Av feghet. Jesus vänder sig om och ser på Petrus och när Petrus möter den blicken och inser vad han gjort går han ut och gråter, bitterligen.

Jesus tänker och handlar annorlunda än vad vi oftast gör. Han förskjuter inte Petrus, han tänker på honom och när han uppstått skickar han en särskild hälsning till Petrus. Jesus visar sig också senare för honom. Och nu när Petrus på nytt mött den uppståndne, delat en måltid med honom och de andra lärjungarna förhörs han om sin kärlek till Jesus. Han får betyga sin kärlek högt så att Jesus, han själv och de andra hör det. För varje förnekelse en fråga om kärleken.

Tjänsteflickan som vaktar porten till översteprästens gård frågar: ”Hör inte du också till den mannens lärjungar?”

Petrus svarar: ”Nej, det gör jag inte”.  Jesus frågar: "Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?" Simon svarar: "Ja, herre, du vet att jag har dig kär." Jesus säger: "För mina lamm på bete."

Folk på översteprästens gård frågar Petrus: ”Hör inte du också till hans lärjungar?”

Petrus förnekar det: ”Nej, det gör jag inte”.

Och Jesus frågar honom för andra gången: "Simon, Johannes son, älskar du mig?" Simon svarar: "Ja, herre, du vet att jag har dig kär." Jesus säger: "Var en herde för mina får."

En tjänare frågar: ”Såg jag dig inte tillsammans med honom i trädgården?” Petrus förnekar det än en gång. Just då gal en tupp. Och Petrus går bedrövad ut och gråter, bitterligen.

Och Jesus frågar honom för tredje gången: "Simon, Johannes son, har du mig kär?" Petrus blir bedrövad när Jesus för tredje gången frågar: "Har du mig kär?" och han svarar: "Herre, du vet allt; du vet att jag har dig kär." Jesus säger: "För mina får på bete.”

För varje förnekelse fick Petrus betyga sin kärlek till Jesus och fick varje gång ett uppdrag som gällde Jesu egna: för mina lamm på bete, var en herde för mina får, för mina får på bete. Ett stort uppdrag. Ett stort förtroende från Jesus.

Så handlade Jesus med Petrus, upprättade och gav uppdrag. Så handlar Jesus också med oss. Har vi förnekat eller svikit honom så vill han upprätta oss. Han ser oss, möter oss, han frågar efter vår kärlek. Och när vi betygar den ger han oss uppdrag i sitt rike.

Så skulle vi i Jesu efterföljd handla: se, möta, förlåta, fråga efter kärlek och ge uppdrag.

Hakon Långström, 2007Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg