Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika är jordade vid korset (Matt 7:22-23)

7:22-23. Hur lär Jesus känna oss? Hur lär vi känna Jesus?
Joh 10:14, 27, Gal 6:14

7:22-23. På den dagen skall många säga till mig: 'Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?' Då skall jag säga dem som det är: 'Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!'

Bön: Helige Ande, hjälp oss att vara förankrade vid vad Jesus har gjort för oss och inte vad vi har gjort för honom.

Dessa som får höra från Jesus att de inte kommer in i himmelriket, ger sig inte. Men de låter inte Jesu ord driva sig till omvändelse. Ända fram till himmelens port fortsätter de. Med ena handen bankar de på porten och i den andra håller de upp sin meritlista.

På den dagen skall många säga till mig: 'Herre, herre ...

De fortsätter med denna höga bekännelse till Jesus: 'Herre,herre'. Och de har sedan bara goda saker att säga om sig själva.

... har vi inte profeterat i ditt namn?

Profetians gåva är en gåva som vi allra mest skall söka vinna (1 Kor 14 : 1 – 4) . Guds folk behöver idag verkligen vara stilla inför Herren och lära sig att lyssna till hans röst.

... och drivit ut demoner i ditt namn?

Denna gåva hör till de tecken som skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner (Mark 16:17) . Är inte detta något som Guds folk idag behövde lära sig? Det finns så mycken ondska, så mycken falskhet och lögn som ockuperar människor. Tänk vad vi skulle kunna hjälpa männi­skor då!

... och gjort många underverk i ditt namn?

Det har tydligen hänt en hel del spännande saker omkring dem. Ytterst få människor i våra församlingar skulle kunna säga så. Vi skulle beundrat dem. Varit lite avundsjuka på dem. Och därför studsar vi över Jesu reak­tion. Han verkar upprörd, hård.

Då skall jag säga dem som det är: 'Jag känner er inte. Försvinn här­ifrån, ni ondskans hantlangare!'

 

Vad menar den milde Mästaren? Finns det något budskap till oss här? Nå­got som Jesus vill säga oss på denna sidan graven?Kanske budskapet är att det kan se alldeles rätt ut men vara fel ändå. Man säger 'Herre, herre' om Jesus. Men i nästa ögonblick spelar man herre själv. Det som gör Jesus upprörd är tydligen att man använt den kraft man fått ifrån honom för att framhäva sig själv. Jesus ger oss utrustning och nådegåvor, så att vi kan vara hans redskap för dem som har det svårt.

Men när man tar emot kraften från Jesus och själv inte är jordad vid kor­set, ger man elektriska stötar åt människor. Man möter inte då människor som de som själva behöver både barmhärtighet och rening och förlåtelse. Man kommer ovanifrån. Och därifrån hjälper man inte någon.

Jesus säger: Jag känner er inte.

 

Det är tydligen mycket viktigt att Jesus får lära känna oss. Jesus känner bara den som han fått vara frälsare för. Jesu yrke är att vara frälsare. Att få rädda oss från själviskhet och synd. Och han längtar efter att vi skall komma till honom och tala med honom om detta.

 

När vi tar fram vår synd, vår smärta, våra inre sår, vår nöd och våra bekym­mer inför Jesus, då går han in i allt detta. Han tar vår nöd in i sig. Dem känner jag, säger Jesus, om dem som kommer så till honom.

 

Det är viktigt att Jesus lär känna oss. Man känner bara den som man fått dela nöden med. Men det är också viktigt att vi lär känna Jesus och lär känna hans nöd. Han har en sådan nöd och smärta och oro för människor omkring oss. Han vill att vi skall dela den nöden med honom.

 

Och därför utrustar han oss med nådegåvor. Han ger oss dem för vår näs­tas skull. Vi får vara Jesu hantlangare. Vi får förmedla hans läkedom och befrielse till andra. Nådegåvorna ges inte för våra meriters skull. Nådegå­vorna är gratisgåvor. De ges av nåd.

 Jesus kan göra stora ting genom knepiga människor. Och salig är den som vet om att han är knepig, ty då förstår han inifrån och av hjärtat att han behöver vara jordad vid korset. Han får förmedla ljus och värme och kraft utan att ge elektriska stötar åt någon.

 


 

 

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg