Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Femte söndagen i påsktiden Årg 2 - Att växa i tro

Att växa i tro. Vad betyder det? Ja, för det första så betyder det ju att tro inte är något statiskt utan något dynamiskt. Något som kan tillta eller avta.

Tro handlar inte om att omfatta en rad läror. Tro handlar inte om att hålla ett antal dogmer för sanna. För det är ju inte en trosbekännelse som vi tror på, utan den person som trosbekännelsen beskriver, och det är en viktig skillnad.

 Tron berör alltså i första hand inte vår hjärna utan vårt hjärta. Vi lär ju inte känna en annan människa genom att studera hans meritförteckning utan genom att umgås med honom och prata med honom. På samma sätt med Jesus, vi lär känna honom genom att umgås med honom och tala med honom.

 

 Hur ska då tron växa? Ja, om tron har med hjärtat att göra så handlar det om att vidga sitt hjärta. Ju större kapacitet vårt hjärta får desto större möjlighet har tron att växa.

Att vidga sitt hjärta, det får vi antydningar om i söndagens texter. I evangelietexten så säger Jesus till oss: ”Detta befaller jag er: att ni ska älska varandra. ”Och i episteltexten så uppmanar oss aposteln: ”Mina barn. Låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.”

 Överallt där äkta kärlek finns, finns också Gud. Kärleken har alltid Gud som sin källa. När vi älskar varandra så är det med Guds kärlek som vi gör detta. Det gäller oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Gud hjälper oss genom att låna ut lite av sin egen kärlek till oss. Och genom att använda sig av Guds kärlek när vi älskar varandra så vidgas våra hjärtan. Då får också tron större utrymme. Tobias Bäckström, präst i Osby

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg