Stiftelsen Bibelskolan.com
 

2 advent - Liknelser om Guds rike

Dagens evangelium från Matteus innehåller två liknelser. Jesu liknar Guds rike - himmelriket - vid ett senapskorn och en surdeg.

 

När Jesus talar om Guds rike som han också kallar himmelriket gör han det oftast i liknelser. Och när han talade till folket var det alltid i liknelser skriver evangelisten  Matteus.

Ingen kan göra sådana liknelser som Jesus. Mängden av liknelser säger oss också att en enda inte räcker. Vi behöver ta till oss alla för att få den bild av himmelriket vi behöver.

På andra söndagen i advent detta år stannar vi inför två av liknelserna i Matteusevangeliet, den om senapskornet och den om surdegen.

Senapskornet är det minsta av alla frön, säger Jesus. Som ett senapskorn ser det ofta ut för Guds rike. Som vore det obetydligt, lätt att förbise och lätt att räkna bort. Och ändå har det en sådan potential att bli stort. Och Guds rike är stort fast vi kanske inte ser det. Himmelriket växer som aldrig förr främst i Asien, Sydamerika och Afrika. Tiotusentals nya blir medlemmar i de kristna kyrkorna varje dag och även om vi inte kan se in i något enda av dessa människohjärtan så tror vi, att döma av den frukt som följer, att många av dessa verkligen omvänt sig till Jesus och blivit hans lärjungar och vänner.

Länge var det så att den som predika över denna text fick förklara vad en surdeg var. Genom den spridning bruket av surdeg nu fått i vårt land har kunskapen ökat betydligt. Surdegarna lever sitt liv runt om i hemmen och de t finns till och med surdegshotell där man kan lämna in sin surdeg om man ska resa bort en tid.

Jesu liknelse om surdegen visar på spridningseffekten. Tre mått mjöl som kvinnan arbetar in surdegen i är en stor mängd –ca 40 liter! Likväl blir allt samman syrat och kan jäsa till bröd. Den lilla skara som blev kvar kring Jesus efter korsdöden på Golgata och uppståndelsen såg inte mycket ut för världen. Likväl skedde en snabb spridning och tillväxt av gudsriket genom dem och deras efterföljare. Och spridningen och tillväxten fortsätter. Där de som verkligen är Jesu vänner går fram kan ingen undgå att märka utstrålningen, hur småttiga, obetydliga och skröpliga de än känner sig. Alla Jesu lärjungar är missionärer för alla har emission, som betyder utstrålning. Men de flesta av oss behöver bedja om och arbeta på att bli tydligare. För att människor ska upptäcka Jesus.

Omvända en människa kan bara Guds gode helige Ande göra och han gör det alltid med Guds ord som redskap. Men han kan också använda Jesu vänners utstrålning.

En gång ska himmelrikets hela skönhet stråla mot Jesu vänner. När tiden är slut och himmelens portar öppnas och Jesus säger till de sina att de får gå in i sin Herres glädje. För att vara där han är och se honom som de trott på här ansikte mot ansikte. Ack saliga dag som i hoppet vi bidar!

Under många år har jag fått lägga ut textkommentarer här på Bibelskolan. Allt har sin tid och jag har nu bett att få sluta (eller möjligen göra ett längre uppehåll). Detta är därför den sista text jag lägger ut. Under detta år har jag också givit ut två böcker med predikningar, en för sommarens söndagar och en för vinterns.

Jag vill sluta med en angelägen uppmaning: Förbliv vid Guds ord!

Lovad vare Gud som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige Ande fäste ordet stadigt i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare och läsare utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod intill slutet och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår uppståndne och levande Herre och Frälsare. Amen  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg