Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika och Jesus (Matt 7:28-29)

7:28-29. Vem är Jesus? Vad vill han med oss? Och vem är du som behöver Jesus?
Ps 23
7:28-29. När Jesus hade avslutat detta tal, var folket överväldigat av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda.

Bön: Kom, helige Ande, och fortsätt att göra mitt hjärta brin­nande av kärlek till Jesus.

De som var runt omkring Jesus var alldeles överväldigade. De häpnade. Något sådant hade de aldrig hört förut.Han talade inte som profeterna. De kunde säga: Så säger Herren ... Han talade inte som deras skriftlärda. Dessa kunde tala med Skriftens auktoritet och säga: Så säger Skriften. Så står det i Bibeln. Han talade inte som rabbinerna. De kunde säga: Så säger fäderna och hän­visade då till rabbi Hillel eller rabbi Shammai eller rabbi Luther ... Han talade inte som en modern flumpsykologisk predikant som kan säga: Å ena sidan och å andra sidan och så här menar jag, men man kan aldrig så noga veta och vad tycker du själv ...

Han undervisade med makt.

Med makt och myndighet (NT 17 och Giertz).

Jesus talar som Gud själv: Jag säger er ... Jesus är HERREN. Han har det heliga gudsnamnet, det namn som står över alla andra namn (Fil 2:9-11). Jesus är Ordet som Gud talar till oss genom och genom vilket Gud blev människa. Därför är det himmelska krafter med i det som Jesus säger. Han ger det han säger. Han skapar nytt liv. När Gud talar, då sker något. Gud sade och det skedde så (1 Mos 1:3, 6, 9, 11). När Jesus, Guds Son, talar och när hans ord av ande och liv är i rörelse bland oss, då sker en ny skapelse. Hans ord är himmelska ljusord mitt i jordiskt mörker och mänsklig vilsenhet.

 Han undervisade med makt.

Han undervisade med makt.Gång på gång ser vi denna häpenhet över vad Jesus säger och gör i NT. Omedelbart efter denna predikan på berget kommer den ena skildringen efter den andra om hur Jesus visar sin makt i ord och gärningar. Jesus bo­tar, helar, upprättar.

När Jesus stillat stormen så står det att folk häpnade och sade: Vem kan han vara? Till och med vindarna och sjön lyder honom (Matt 8:27). När Jesus botat den lame och talat om sin makt att förlåta synder (Matt 9:6), då kom­mer denna reaktion bland folket som ser detta: De greps av fruktan och prisade Gud, som hade gett sådan makt åt människor (Matt 9:8).

Några poliser sänds en gång ut för att gripa Jesus. Men de blir själva gripna av honom. De säger: Aldrig har någon människa talat som han (Joh 7:46). Jesus talade med makt och myndighet. Folk blir både träffade och trös­tade.

Vem får Jesus vara för dig?

Får han vara din frälsare som tar hand om ditt förflutna? Du har en liten frälsare om du ständigt ser dig tillbaka och grämer dig över det som hänt i ditt liv. Han vill vara en stor frälsare för dig, som vill lyfta av dig dina bördor, läka dina sår, omforma och förändra dig, så att du blir ett allt bättre redskap för honom.

Vem får Jesus vara för dig?

Får han vara din herre som leder dig in i dina morgondagar? Du har en liten herre om du låter dig fyllas av bekymmer och oro för framtiden. Men Jesus vill vara en stor herre för dig. Du får gå in i morgondagarna tillsam­mans med honom. Varje dag talar han in sina ljusord i dig och varje dag får du ta emot något från honom för att dela med dig av åt människor, som har det svårt och mörkt och tråkigt. Därför gör han dig redan nu him­melrik.

Vem får Jesus vara för dig?

Din frälsare, din Herre, din konung, din kärlek, din glädje, den som får ditt hjärta att sjunga tillsammans med alla heliga och saliga: Jesus är Herre! (1 Kor 12:3). Du har hittat nyckeln Den som öppnar till ett rikt liv, ett spännande liv, ett liv i hans överflöd! (Joh 10:10 b).

Guds källa ej någonsin sinar för någon i rum eller tid,d ess nåd flödar över i döden, det räcker för dig och för mig. Så låt oss i världen ej rädas att leva som Mästaren lär, Guds källa oss kraften förunnar att vara Hans tjänare här. (Sv Psalmboken 236:4-5)

 


 

 

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg