Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Annandag Påsk - Årg 2

Evangeliet denna söndag: Lukas 24:36-49

HÄLSNINGAR FRÅN DEN UPPSTÅNDNE TILL OSS.

Det är kanske inte så konstigt om man tvivlar på Jesu uppståndelse. Det som skedde då är ju något som annars inte sker. Det måste mycket till för att tro det.

Jesu egna lärjungar berättar om möten med den Uppståndne. Fullståndigt oväntade, mot allt förnuft och tro. De mötena med en uppstånden Jesus  övertygar lärjungarna att han är den utlovade Messias (smord konung, på grekiska "Kristus)". Att han har en avgörande roll i tillvaron. Att döden faktiskt inte har sista ordet! - Är det sant, måste världen få veta det!

Även den som  funderar över sanningshalten, kan göra ett experiment. Lägg  tvivlen åt sidan för en stund och fundera över: om det skulle vara sant - vad skulle det innebära för mig?

Utifrån  evangeliet för  Annandag påsk -  Lukas 24:36-49 - får vi höra hur den Uppståndne har följande hälsningar att framför till sina lärjungar. Och till var och en som är eller vill bli det:

1. Frid.
"Frid över er". Hans allra första hälsning. Korsdöden har en genomgripande effekt på både himmel och jord.  Synden är försonad, himmeln öppnad, och var och en kan nu få leva i gemenskap och harmoni med Gud..

2. Närvaro
"Det är jag" säger Jesus till sina lärjungar. Inget spöke eller tankefoster.  Hans sista ord på jorden kan därför bli: "Jag är med er alla dagar till tidens slut".   Han kommer alltså inte bara med en lära, han kommer med sig själv!

3. Öppnade ögon och sinnen
Efter en måltid med lärjungarna har Jesus bibelstudium med dem.  Det handlar inte längre om några ytterligare lärdomar att nöta in, utan något mycket mer: "Sedan öppnade han deras sinnen, så att de kunde förstå Skrifterna". Som några andra medvandrare till den Uppståndne uttryckte det:  "Blev inte våra hjärtan brinnande  i oss när han uttydde skrifterna för oss?".  Att erfara hur Gud börjar tala genom Bibeln, att få börja skönja hur alltsammans hänger ihop, blir för många ett konkret bevis på att talet om uppståndelsen är sant. Och det verkar som om det mesta i Bibeln har trådar till Jesu död och uppståndelse …

4. Förlåtelse
I Gamla testamentet läser vi hur Gud slutit förbund med ett särskilt folk på jorden, judarna. Men där sägs också att Gud skall sluta ett nytt förbund som alla folk på jorden skall kunna bli delaktiga i. Det skall ske när Messias (på grekiska "Kristus") kommit och gjort det möjligt. Två gåvor skall särskilt känneteckna detta förbund: förlåtelse och Ande. I sitt bibelstudium med lärjungarna idag säger den Uppståndne: "Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk…". Den förlåtelse som har makt att utplåna alla synder, för den som vänder sig till Jesus …

5. Helig Ande.
Den andra gåvan. Snart väntar pingsten under, då Jesu löfte till lärjungarna på ett särskilt sätt skulle gå i uppfyllelse: "Jag skall sända er vad min Fader har lovat… med kraft ifrån höjden". Och Gud har inte dragit bort vare sig löftet eller gåvan. Att få erfara Andens närvara i ens liv blir för många det kanske tydligaste tecknet på sanningen i budskapet: Kristus  är verkligen är uppstånden, och  han är mitt ibland oss!Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg