Stiftelsen Bibelskolan.com
 

KRISTI HIMMELFÄRDSDAG - Årg 2

  En tidning frågade folk "på gatan",, varför vi firar Kristi himmelfärdsdag. Här är svaren:

 Mats Eriksson, 17, studerande: " "Vet bara, att vi har lov i skolan då"

Jan Eriksson, 48 år, jobbar i databranschen:  "Det var då jorden skapades".

Ruth Karlsson, 25, har just tagit examen i franska: "Jag vet inte. Det har något med påsk att göra".
 
Carl Rönn, 41 år, jobbar på SL: På jobbet kallar vi dagen "den stora flygardagen".
 
Jean Gavelin, 18 år, studerande: "Det har med himlen och Jesus att göra".

 Vet kristna då, varför vi firar "Kristi himmelfärdsdag". Vi bekänner ju ändå varje söndag: "uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud faders högra sida".  Själva ordet "himmelsfärd" finns ju inte i Nya Testamentet , men väl ordet "upptagen" (Apg 1:2, Apg 1:11), "upphöjd" och "farit upp genom himlarna" (Heb 4:14) Markusevangeliet slutar så här: "När Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida". (Mark 16:19)
 
 Varför firar vi "Kristi himmelfärdsdag"?  Jag skall i tanken låta sex personer få ge svar - rätta svar.
 

1. Studerande, 25 år, Jerusalem: "Jag vet, att man firar att Jesus uppsteg till himlen och som en förhärligad Herre sitter på Faderns högra sida".

 Just det. Mark. 16:19 säger som sagt detta, Heb 1:3 likaså: "Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet…sitter på Majestätets högra sida i höjden".

 Det var där på Majestätets högra sida, som den förste martyren Stefanos såg honom sitta, när han i sitt livs sista sekunder såg "Men fylld av den helige Ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida" (Apg 7:55). 

Därför till oss: "Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida". (Kol 3:1)
 

2. Medelålders man, som hoppat av sina teologiska studier: "Det är väl en kristen helgdag, som vi firar för att Jesus har blivit upphöjd till kungars kung och herrars herre".
 
  Jesu position där på Faderns högra sida är en maktposition - fast olik den som kommunister och nazister har haft. Paulus uppmuntrar vännerna i Efesos och oss, att "må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror - samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande".
 
 Jesus har av Fadern betrotts makten över församlingen, han är huvudet för Kristi kropp. Hela Efesierbrevets första kapitel är en hyllning till kung Jesus. (Se även Kol 1:15-20, Kol 2:9-10) Han skall regera tills alla fiender, även döden, har lagts under hans fötter, sedan skall han överlämna riket till sin Fader. (Se 1 Kor 15:25-28, Ps 110:1)

Till Jan Eriksson och oss andra: "Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom". (Kol 3:4)


3. Filosof, 40 år, från Alexandria: "Jag tror att det var nåt med att Jesus blev upphöjd och där i himlen ber för oss".
 
 Just det - kung Jesus glömmer inte där på sin härlighetstron oss, sitt älskade folk. Paulus påminner: "Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss". (Rom 8:34) Detta gäller för Paulus - och för dig och mig. "Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem". (Heb 7:25)


4. Fiskare, 20 år, från Galileen: "Jag tror vi firar att Jesus gick till Fadern för att bereda oss rum".

 Just det. Så säger Jesus själv: "I min faders hus finns många rum,. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är". (Joh 14:2-3)

Till Jean Gavelin och oss andra: ""uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Jesus Kristus". (Ef 2:6)


5. Snickare och predikant, 30 år, från Nasaret: "Det var att Jesus for upp till himlen och därifrån har han gett den helige Ande".

 Just det - också rätt. Jesus sa: "Ty om jag inte lämnar er, kommer inte hjälparen till er". (Joh 16:7) Petrus predikar på första pingstdagen, när Anden har utgjutits: "Gud har upphöjt honom med sin högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den helige Ande av Fadern har han nu utgjutit den, så som ni här ser och hör". (Apg 2:33) Paulus citerar ett gammaltestamentligt ord: "Han steg upp i höjden och tog fångar, han gav människorna gåvor". (Ef 4:8)


6. Läkare, 30 år: "Kristi himmelsfärd påminner mig att han skall komma tillbaka".

 Rätt. Före sin himmelsfärd sa Jesus: "När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem: "Galileer", sade de, "varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen". (Apg 1:9-11)

Himmelsfärden är läromässigt ledet mellan Kristi första och andra ankomst till jorden. Han skall inte alltid vara på Faderns högra sida. En dag, som bara Fadern vet, kommer han att säga till Sonen: "Nu - gå!"
 

5. En sista aspekt på himmelsfärden. 59-årig präst, bördig från Jämtland: "Kristi himmelsfärdsdag påminner mig om att jag får leva mitt liv under Jesu välsignande händer".
 
 Så här skriver evangelisten Lukas: "Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händelser och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen". (Luk 24:50-51)
 
 Så vill jag leva - under Jesu välsignande händer, under stor glädje, älska templet och prisa Gud - tills han kommer åter. Finns det bättre plats att leva sitt liv än under Jesu välsignande händer?Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg