Stiftelsen Bibelskolan.com
 

9 e Tref, årg 2

 

ARBETETS GUDSTJÄNST
 
En präst ägnade hela sin predikan åt att beskriva djävulens alla negativa egenskaper. Att han är en tjuv, bedragare, lögnare o.s.v.   Efter högmässan kom en kvinna fram till prästen, tackade för predikan, men sa, att hon saknade något i predikan. "Vad då?", frågade prästen.  "Jo, visst har djävulen nästan bara dåliga kvaliteter, men en positiv sak kan ändå sägas om honom: han är inte lat!"
 
Texterna denna söndag handlar också om att  inte vara lat.  Första årgångens tjänare får olika talenter att förvalta. Andra årgångens texter beskriver en trogen förvaltare och tredje årgångens texter sätter fokus på den ohederlige förvaltaren. Jesus berömmer inte t.ex. den ohederlige förvaltaren - han kallar honom "ohederlig" och inget annat.  Han fick inte heller tillbaka jobbet men Jesus berömmer honom för hans rastlösa verksamhet att försöka komma ur den prekära situation han ställt sig i.

Det som var - och är - gemensamt för alla förvaltare är alltså att de har ett ansvar, som kräver arbete. En förvaltare kan inte bara sitta med armarna i kors eller åka bort på ett halvårs semester. En förvaltare är ibland sittande, men inte i regel sittande.


JESUS

 Jesus var hela tiden i rörelse, i arbete. Vilade i Sykar två dagar, nödgad därtill men var tydligen annars i jourarbete hela tiden. Först var han snickare, sen var han evangelist. "Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta" (Joh 9:4) Till sina lärjungar sa han: "Skörden är mycken men arbetarna få. Be därför skördens herre, att han sänder arbetare till sin skörd". (Matt 9:38) I liknelsen om talenterna, så säger han till den som grävde ner talenten i jorden: "Du är en slö och dålig tjänare". (Matt 25:26) Den uppståndne Jesus kan säga till församlingen i Efesos: "Jag känner dina gärningar". (Upp 2:2)


PAULUS
 
Paulus, som ofta rörde sig i grekisk omgivning, där man softa såg ner på arbetet, var själv tältmakare och evangelist. Han kan säga, att "jag har arbetat mer än de flesta …Jag har arbetat och slitit och ofta vakat". (2 Kor 11:23, 2 Kor 11:27) När det blir en konflikt mellan honom och Barnabas angående Johannes Markus, som varit med dem på första missionsresan, så är anledningen, att Paulus "hävdade, att den som hade övergett dem i Pamfylien och inte stannat hos dem i deras arbete, den skulle de inte ha med sig". (Apg 15:38)
 
Det här var ett dystert budskap, tycker nog en del kristna. För det finns ju också kristna som har en regelbunden masig runda till vårdcentralen- apoteket- försäkringskassan- socialkontoret. Men som springer som Johan Wissman om de ser något, som de läser som "Arbetsförmedlingen".
 
Det finns kristna som besöker många konferenser, men konsekvent undgår skyltar av typen "Frivillig diskhjälp sökes".  Bekväma andliga sofflocksliggare. "Var beredd slita ont!"  Nej, men jag behöver vila. Ja, fast livet är nog tänkt som arbete i fem dagar och vila i två dagar - inte vila i fem dagar och arbete i två dagar. Arbete i sex veckor och semester i sex veckor - inte semester i 46 veckor och arbete i sex veckor. "Var beredd slita ont!" Kristenliv är arbete och beredskap - jourtjänst jämt. Nej, men det låter hemskt, säger nån och vänder sig om på det andliga sofflocket.
 
Vad är välsignelsen av att säga adjö till kronblom och lämna sofflocket? Jo,
1. Arbetar du på, så känner du dig nyttig. "Det är saligare (lyckligare) att ge än att få". Att hela tiden ta emot gåvor och bidrag förkrymper en människa. Du mår bra av att slita ont, du känner dig nyttig.
 
Om du arbetar, så
2. Tjänar du ju pengar, så att du kan försörja dig själv och din gamla mor behöver inte ta av sitt sparkapital för att du ska överleva. Paulus skriver till vännerna i Thessaloniki: "Sätt en ära i att leva lugnt och stilla, sköta ert eget och arbeta med era händer… Lever ni på det sättet vinner ni de utomståendes aktning och blir inte beroende av någon". (1 Thess 4:11-12
 
När du tjänar pengar, så kan du 3. dela med dig åt andra, som behöver hjälp. Paulus skriver till vännerna i Efesos: "Den som stjäl skall sluta stjäla och i stället arbeta och sträva med egna händer, så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver". (Ef 4:28)
 
Slutligen blir du 4. En Guds medarbetare. Så kallar sig Paulus i brevet till vännerna i Korint. (1 Kor 3:9) Gud har inga andra händer och fötter än dina och mina.
 
Vad var det Luther sa? Jo, "arbete befrämjar hälsa och välstånd och förhindrar många tillfällen till synd". Vad sa han mer? Jo,  "arbete är en gudstjänst". Så förvaltarna var satta att fira arbetets gudstjänst!
 
Eller en annan tanke. Djävulen är inte lat. Låt oss därför utmana honom och tävla med honom, att bli mer arbetsam i det godas tjänst än vad han är i det ondas tjänst!Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg