Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Den helige Mikaels dag, årg 2

 

- Min mormor är död. Hon är en ängel nu. Sådana yttranden hör man då och då och de speglar en folklig syn på dels vad det är att vara människa och dels vad en ängel är för något. Det är så man tänker sig det lyckliga slutet, i sorgen tröstar man sig med förhoppningen att mormor, som man tyckte så mycket om, nu är en ängel som i himmelsk lycksalighet tittar ner på en och kanske även håller en skyddande hand över sitt barnbarn.

Det finns en stor pedagogisk utmaning i detta. Hur bör kyrkan undervisa om änglarna? I hur stor utsträckning bör man tillåta sörjande människor en tröstande tankebild? I hur stor utsträckning hindrar en sådan bokmärkesbild oss från att ta till oss en mer biblisk undervisning om vilka änglarna egentligen är?

Den helige Mikaels dag är familjegudstjänsternas dag när många familjer som kanske annars inte är flitiga gudstjänstfirare kommer till kyrkan och får höra texterna och - förhoppningsvis - en utläggning av texterna. Denna söndag är därför ett gott tillfälle att berätta om änglarna - från biblisk synvinkel.

1. änglarna är inte mytiska väsen
Bibeln, både Gamla och Nya testamentet räknar med änglar som en del av Guds verklighet. De är Guds budbärare och dyker då och då upp i berättelsen, ofta med hälsningen: Var inte rädd! De orden får också Daniel höra i dagens gammaltestamentliga text. En ängel har varit på väg till Daniel men har under tre veckors tid hindrats av onda makter. Ärkeängeln Mikael kommer till hans hjälp men också det faktum att Daniel varit fasta och bön inför Herren. Som Wilfred Stinissen skriver i en av sina andaktsböcker handlar samarbetet mellan Gud och människa om att Gud gör 100% och människan gör 100%. Man kan fundera på vilka änglabesök som i vår tid blir uppskjutna och förhindrade för att vi, till skillnad från Daniel, är alltför loja i vår fasta och bön.

2. Kampen är på riktigt - änglarna strider för Gud
Texten från Uppenbarelseboken är välkänd vilket inte hindrar att den också är suggestiv. Den talar tydligt om sådant som många av oss hellre lindar in eller är tysta om: om ondskans - om än begränsade och tidsbestämda - realitet och om att vi människor är föremål för ondskans intresse, för dess "vrede". Vidare berättar den om den händelse som orsakade att ormen kastades ner till jorden, Jesu död på korset. Segern är vunnen men än kan ormen ställa till förödelse, eftersom han själv inte vet att han är död.
Episteltexten påminner också om Pauli ord i Efesierbrevet 6:12: ty den kamp vi har att utkämpa är inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. I denna kamp, för Guds rikes utbredande, är änglarna viktiga aktörer. Det är också värt att påminna sig att Lucifer själv en gång var ängel hos Gud. Det lär oss att ingenting som Gud skapat är så gott att det inte kan perverteras. Vår andliga integritet hänger på om vi håller oss nära Frälsaren.

3. Skyddsänglarnas uppgift
Jesu ord i evangelietexten är en allvarlig maning till såväl alla vuxna som till dem som står i någon sorts ledarställning i kyrkan. "Någon enda av dessa små" kan syfta både på barnen och på alla i församlingen som saknar högre ämbetsfunktion. Båda "grupper" är särskilt utsatta för de vuxnas/överordnades påverkan och allvaret i Jesu ord kan inte nog inskärpas.
  Denna text kastar ljus över den försåtliga formulering som man ofta hör nu för tiden och som även (i en ungefärlig lydelse) finns med i ett av förslagen till ny dopordning: Gud är med dig på alla dina vägar. Är det verkligen så? Man kommer att tänka på den romantiska bild där två små söta barn går över en pittoreskt farlig bro, invid ett brusande vattenfall, där en ängel med prerafaelitiska drag håller sin vakande hand över dem. Det Jesus säger är ju snarare att det finns många vägar som inte är Guds vägar och att de vuxnas/ämbetsbärarnas ansvar för de små inte får bagatelliseras. Vi får vara tacksamma för att det inte bara hänger på vår förmåga, vår goda vilja, vår kunskap och gott och ont. Änglarna vittnar å de smås vägnar, inför Tronen.

4. Änglarna visar på Herren
Såhär presenteras en änglakurs på en hemsida på nätet: Vi människor hör till de lägre energivärldarna och de här mest högfrekventa änglarna kan inte människor komma i kontakt med, de skyddar världsaltet...

Sedan finns det änglar med lägre ljusvibration, men ändå starkare än människornas och de skapar världen i form av ljus ljud och färg.

Jag tror att änglar sänder en högfrekvent energivibration och stärker de färger vi har i auran. Jag har själv utvecklat en kurs i änglahealing där du kan höja energivibrationen i din aura, ljuskropp och känna igen och tona in dig på de sju ärkeänglarnas vibration som motsvarar färgerna i regnbåden men med en snabbare energivibration.

Detta är något radikalt annorlunda än änglarna så som de presenteras i Bibeln. Föreställningen om vikten av mänsklig utveckling och att man kan nå högre och högre nivåer och bli alltmer initierad i ett slags pseudofilosofi ställs emot den robusta skildringen i Apostlagärningarna om hur Petrus blev fritagen ur fängelset. Ängeln kom till hans hjälp och allt som hände Petrus den natten fick honom att dra slutsatsen att det var Herren som räddat honom. Ängeln i sig är anonym, inget vi ska tillbe eller dröja vid. Hans uppgift är att föra Petrus ut i Kristi frihet. Det kan inte uteslutas att det kan vara läge att i predikan röra vid denna skillnad mellan New age och sund, kristen tro.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg