Stiftelsen Bibelskolan.com
 

4 sönd e Tref - Man ska inte kasta sten...

I boken Speaker for the dead, en sciencefictonroman av O S Card, berättas det om hur en judisk ledare, en rabbi, ställs inför en upprörd folkmassa. Man vill, som lagen krävde, stena en kvinna vilken gripits på bar gärning med äktenskapsbrott.

Rabbin säger: 'Finns det någon här som inte haft begärelse till en annans man eller hustru?'

'Jo', mumlar någon. 'Men vi har inte fallit för frestelsen.' Då säger rabbin: 'Böj då knä och tacka Gud för att han gjort er starka.'

Sedan friger han kvinnan och viskar till henne: 'Tala om för din älskare, borgmästaren, att det är jag som räddat hans älskarinna!

Denna äktenskapsbryterska fick alltså leva för att samhället är korrumperat och inte kan bevara lag och ordning.

I romanen står det sedan om en annan rabbi i samma situation. Denne säger: 'Den av er som är utan synd kan kasta första stenen.'

Människorna blir förlägna. De glömmer kvinnan och tänker istället på sina egna synder: 'Jag skulle ju kunna vara i denna kvinnas situation och hoppas på förlåtelse och en ny chans'. Så de släpper stenarna en efter en. Då tar rabbin upp en av stenarna och dödar kvinnan. Han förklarar: 'Inte heller jag är utan synd. Men om bara syndfria personer fick upprätthålla lag och ordning skulle hela vårt samhälle falla sönder.'

Denna kvinna dog alltså eftersom samhället var alltför strängt för att kunna överse med hennes missgärning.

Romanen berättar om en tredje rabbi en som vi alla känner till. Denne gav oss den perfekta balansen mellan lagens stränga bud och syndernas förlåtelse.

Men Honom dödade vi!


Gud kan inte se mellan fingrarna när det gäller det onda. Han har gett oss budorden och vi måste följa dem. Skulle Gud strunta i allt detta vore han också korrumperad.

Lagens bokstav dödar således. Men kärleken ger liv. Hur kan detta förenas?

Jesus är den ende som kan förlåta alla synder och ändå vara rättvis i sin dom. Man kan säga att vi dödade honom därför att vi är syndiga. Hur då?

Jo, Jesus upphäver inte någon av lagarna, inte heller lagen om äktenskapsbrott. Istället tar han, som själv är utan synd, kvinnans (och vårt) straff genom att själv oskyldigt dö på korset.

Denna förlåtelse gäller oss alla utan undantag, Vi får den när vi söker Jesus och ber om den.

Andra Korinthierbrevet kapitel 3:4-8, 17-18
Johannes evangelium kapitel 8:2-10  

 

Lars Fröjmark

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg