Stiftelsen Bibelskolan.com
 

2 söndagen e trettondedagen, årg 3 - GUD TALAR

 

I denna söndags gammaltestamentliga text står det, att Herren talade till Mose (5 Mos 5:23-27). För en modern- och sekulariserad - människa kan det tyckas vara ett märkligt påstående.  Ändå så har genom den kristna historien människor frankt och nyktert påstått just det - att Herren kan tala till dem i en viss situation.  Inte så, att de vaknar varje morgon och ber Gud tala till dem att stiga upp ur sängen eler inte - Gud har gett oss ett förnuft! - men i vissa situationer, inte minst trängda situationer, så har människor sagt, att Gud talat till dem och just till dem, personligen och konkret.

 

Gamla Testamentet

 Så var det alltså i dagens gammaltestamenliga text, där Mose fick höra Herrens röst.  Det finns också flera andra ställen i Gamla Testamentet, där Gud talat. Han talade till Abraham, att han skulle bli far till ett helt folk. (1 Mos 12:1). Han talade till den unge Samuel (1 Sam 3:4), till profeten som Jesaja (Jes 6:8),  Jeremia (Jer 1:4) och Jona (Jona 1:2) o.s.v o.s.v.

 

 Nya Testamentet

 Nya Testamentet berättar också hur Gud talar till människor. Han talade genom en ängel till Maria, att hon skule få nåden att bära fram världens frälsare (Luk 1:28-38). Han uppmanade Josef att fly med sin unga familj till Egypten. (Matt 2:13-15)  Efter pingstupplevelsen talar Gud ofta genom sin helige Ande.

Apostlarna tillsades att ställa sig i templet och predika. (Apg 5:19 f.) Filippos ombads bege sig ut på den öde vägen mot Gaza för att där möta en etiopier, som han fick föra till tro på Kristus. (Apg 8:26 ff.) Herren frågade Paulus, varför varför han förföljde Jesus. (Apg 9:4) Herren talade konkret till lärjungen Ananias i Damaskus, att gå till Judas´ hus på Raka gatan för att be för den blinde Paulus. (Apg 9:10) Petrus fick ett tilltal, att även äta den mat, som för en jude betraktades som oren. (Apg 10:13) Anden talade till församlingen i Antiochia att sända ut Paulus och Barnabas som dess missionärer. (Apg 13:1 ff.) Herren talade till den fångne Paulus, att han skulle få vittna om honom i Rom. (Apg 23:11)  En ängel talade till Paulus under båtfärden till Rom. (Apg 27:23-24)  Väldigt konkret, i nationella prövningar eller personliga vägval, talade himlen till tröst, till hjälp för människor, som levde med båda fötterna på jorden men samtidigt hade ett öra mot himlen.

 

Kyrkohistorien

  Vi har även flera exempel på att Gud har talat till enskilda personer genom hela kyrkohistorien. Till den hyperintellektuelle sökaren Augustinus sa han: "Tolle lege", vilket är latin och betyder: "tag fram och läs!" D.v.s. läs Bibeln i ditt andliga sökande! Franciskus fick följande tilltal: "Bygg upp min förfallna kyrka!". Han trodde det rörde sig om att bygga upp en nedriven stenkyrka utanför Assisi i Italien  men uppdraget var så mycket större: att försöka reformera den materiellt rika men andligen fattiga 1200-talskyrkan. Anden talade till de två svenskarna Daniel Berg och  Gunnar Vingren, när de befann sig i USA i början av 1900-talet, genom att säga "Para". De slog upp namnet i kartboken, fann att platsen låg i Brasilien,  och begav sig så dit och blev pionjärer för den starka pingströrelsen i landet. Prästen och psalmdiktaren Anders Frostenson gick en dag kring 1960 på Lovö, där han var kyrkoherde, och upplevde sig höra ett tilltal: "Skriv" - och så började psalmdiktaren skriva igen efter år av tystnad.
 

Hur veta om det är Gud som talar?

   Det är en vanligen uppkommande fråga, för vi har ett själsliv, ibland mer känsligt, och vi har en själafiende, som kallas "bedragaren". Jag tänker ungefär så här med en öppen Bibel framför mig.

 Varje tilltal, profetiskt eller mera som en inre visshet i mitt inre, måste naturligtvis prövas. (1 Thess 5:21) Kommer tilltalet i form av en profetisk hälsning, framburen av en person, så är ju den personens andliga känslighet och utrustning ganska avgörande för om jag överhuvud taget skall vara beredd att lyssna och ta till mig tilltalet. Sen har jag ju rätt att bedöma innehållet. Om budskapet bara andas kritik eller skapar en förstämning hos mig, så måste jag nog få lägga det på vad en erfaren kristen kallade "jaså-hyllan". Hälsningen kan ibland vara ett tröstande bibelord, men i regel, tror jag också, att hälsningen bör ha  något konkret och preciserat över sig. Som i den gammaltestamentliga texten dena söndag.
 
 Sen måste budskapet naturligtvis överensstämma med Ordet. Det är inte från Herren, om så någon med dunderröst bär fram ett budskap, som inte överensstämer med Bibeln. Även om jag skulle känna djupt i mitt inre en längtan att få överge min hustru efter silverbröllopet och gifta mig med vackra grannfrun, så är min inre känsla djupt fel. Därför att den krockar med Bibeln o.s.v. 

   Ibland får man vara barmhärtig mot den som frambär profetiska budskap. Profetiska hälsningar bärs ju ändå bara fram av bristfälliga mänskliga redskap.  Som när en man profeterade över mig: "Gud, som kallat dig till Afrika, skall vara med dig bland barnen du hjälper i Malaysia. Du ska få se stora ting!" Det kunde vara ett helt riktigt och gott budskap från Gud - även om Malaysia inte ligger i Afrika.


Välsignade tilltal
 
  Men avslutningsvis - det är oerhört gott när Herren talar. Det är så gott när han med sin Ande talar i Ordet. Det är så gott när han talar genom vanliga människor. Min goda hustru Overa fick en gång ett tilltal att hon en dag skulle komma att stå med ett stort fat och dela ut mat till barn och kvinnor. Jag tror det är det hon lever i just nu här i Tanzania - och jag vet hur högt hon värdesätter det tilltalet.   Så: lev med båda fötterna på jorden, arbeta på när det är alldeles tyst - men ha också ett öra mot himmelen och låt det bottna i Ordet och i det du känner längst inne i dig själv, det som är ditt rätta jag.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg