Stiftelsen Bibelskolan.com
 

3:e sönd efter trettondagen - Jesus skapar tro

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd, är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus (Ps 36:6-10)

Jag minns henne så väl. Min kloka fina vän. Hon som ville men inte kunde tro. Jag minns också min egen oförmåga. Våra samtal kunde vara i timmar. Vi gjorde vårt bästa att övertyga varandra. Jag som trodde. Hon som inte. Men jag bad aldrig för henne, tog henne aldrig med till kyrkan - kom aldrig på den tanken - så märkligt och konstigt! Jag trodde ju! Men jag visste inte då att det är den helige själv som skapar tron. Inte jag, inte vi. Hur duktiga vi än blir på att ge skäl för vår tro. Det är hans verk. 

Jag blir påmind om Jesus när han talar om den helige Ande. Han välkomnar oss in i sin närhet. ”Är någon törstig så kom till mig och drick!” Sen ger han ett löfte att ur vårt inre skall strömmar av levande vatten flyta när han en gång blivit förhärligad. När tron kommit. (Joh 7:37-39).

Så här i trettondagstiden står Jesus härlighet i fokus. Söndag efter söndag hör vi berättelserna om hur det blir uppenbart att Jesus är den som skall komma, den vi väntat på. Han vilar som ett barn på stallets strå och världens vise samlas. Han döps med bröder och systrar och hör sin Faders röst. Vi hör om hur han möter han den samariska kvinnan, helar sjuka, gör vatten till vin. Välsignar det stora och det lilla. Hela världens glädjes Herres stund är kommen. 

En sak är gemensam i dessa berättelser: Gud är med oss. Gud handlar och människor tror. Eller förresten, inte alla tror. För några är det svårt. Är det kanske dem som har mycket makt och redan alla svar? Är de rädda? För vad? För vem?

Fundera! Vem är du när han uppenbarar sin härlighet? Vis eller färdig, fattig eller rik? Öppen och fri eller bunden och låst?

Vad är det som gör att du rörs till tårar inför stämningen i kyrkan, vill jag fråga min färdiga vän. Vad är det som gör dig så stilla när du lyssnar till musik? Vad är det som får dig att tro att det finns något härefter? Vad är det som får dig att längta som du gör? Vem är det som gör dig så arg över alla orättvisor och vem får dig att fascineras av bibeln och tro? Vem är det som får dig att kämpa så för sanningen och vem är det som gör att ditt hjärta rymmer så många?


Är det kanske Gud som vill visa vem han är? Jag tror det! Änglar, stjärnor och under kommer i så många olika former förstår du. Och här inför honom finns plats för dig med. Var inte rädd. Kom!

För dig utgiven. Söndag efter söndag, dag efter dag, år efter år. Samma evangelium och samme Gud. En Gud som uppenbarar sin härlighet. Och människor tror.

En Gud som är Gud med oss.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg