Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Septuagesima Årg 3 - Napoleons sista ord?

  En dag då kejsare Napoleon den i sin fångenskap på S:t Helena promenerade i det fria tillsammans med markis Charles de Montholon, som varit hans generaladjutant och som följde honom i fångenskapen, stannade han plötsligt, vände sig mot markisen och frågade:

- Kan Ni säga mig, vem Jesus Kristus var?

   Då markisen inte visste vad han skulle svara, fortsatte Napoleon:
 
- Då ska jag säga er det. Alexander, Caesar, Karl den store och jag själv har grundat stora välden med vapen och våld. Jesus ensam grundade sitt välde på kärlek, och i denna stund finns det miljoner människor som med glädje skulle dö för honom. Jag dör i förtid, och min kropp ska vända tillbaka till jorden och bli föda åt maskarna. Ett sådant öde väntar snart honom som kallats Napoleon den store. Vilken avgrund är inte befäst mellan mitt djupa elände och Kristi eviga rike! Det förkunnas, älskas och utbreds över hela jorden. Jag säger er, att alla dessa härskare, som jag nämnde, var endast människor. Ingen enda av dem var lik honom. Jesus var mer än en människa ... Jag böjer mig för ett oemotsäglig faktum och tror förvisso att Jesus Kristus är Guds Son.

   Napoleons ord påminner om vad Paulus skriver till sina vänner i Filippi:  Allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust.
 
   Paulus var högt utbildad men all hans lärdom var inget värt i jämförelse med det han fått genom gemenskapen med Jesus. Samma erfarenhet hade Napoleon på S:t Helena, en erfarenhet som han delar med miljarder kristna i hela världen.

   Många människor idag känner sitt liv tomt och meningslöst och fler än någonsin lider av depressioner. Men deras liv kan förvandlas när de lär känna Jesus! Vi har fått se många som fått en ny glädje genom tron på Honom, och deras ögon lyser av förväntan på hur Herren skall leda dem dag för dag. De upplever att livet är mer spännande än de någonsin trott förut.

   Det är särskilt glädjande att fler och fler upptäcker detta i gudstjänster, bibelstudier och alphagrupper i våra församlingar.
  
Filipperbrevet 3:7

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg