Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Första söndagen i fastan - Årg 3 - Identifiera frestaren! Upptäck Frälsaren!

 
Tema: Prövningens stund
Texter: 1 Mos 3:1-13, Heb 5:7-10, Mark 1:12-13

Här kommer två  uppmaningar inför "Frestelsens söndag":  Identifiera frestaren! Upptäck Frälsaren!

IDENTIFIERA FRESTAREN

Denna söndag möter oss ett absolut centralt kapitel i bibeln, det om "syndafallet". Det är det tredje första kapitlet i bibeln (1 Mos 3:1-13) och påminner oss om att det finns en frestare i tillvaron. Han är ständigt aktiv (se på världen!). Han är en lögnare från begynnelsen. Och han vill lura oss bort från Gud och det liv som Gud kan välsigna. Ända från begynnelsen har han tre huvudlögner att spela med, som vi behöver lära oss upptäcka och identifiera:

1. Skulle Gud ha sagt? (1 Mos 1:1
Så länge vi inte ifrågasätter sanningen i Guds ord och vårt samvete, brukar det gå relativt lätt att stå emot frestaren. Men så fort han fått in en finger och får lov att ifrågasätta denna sanning är vi illa ute. 'Gud menar det nog inte så bokstavligt... vi vet ju bättre än man gjorde på den tiden ...hur kan vi förresten veta att Gud står bakom?...'
2. Det är inte så farligt (vers 4)
'Det gick ju bra förra gången. Det händer nog inget denna gången heller. Gud är ju god och kärleken själv ...om han nu finns...'
3. Bli din egen Gud (vers 5)
'Tänk efter: håller Gud dig inte i en slags fångenskap?.... skulle du inte bli mycket lyckligare om du fick göra vad du själv vill? ... förverkliga dig själv och vara din egen herre?...'
Det låter så bra. Men frestaren är som sagt en lögnare från begynnelsen. Tro honom inte! När människan gick på hans lögner kom det onda in i hjärta och gärning . Förbannelse i stället för välsignelse kom att vila över (v.16-19) Och himmelen stängdes (vers 23-24)

Illa nog tycks en ny "kristendom" utvecklas på många håll i landet, som i sig härbärgerar frestarens röst. När du lyssnar till förkunnelsen, kolla då: tycks man mixtra med Guds ord, vilja komma ifrån det eller göra om det så mycket som möjligt?  Undviker man att tala om att det finns synd, risks med att synda och att vi alla behöver omvända oss? Är det lite tal om Gud och Jesus men mycket om människan och hur hon i egen kraft skall förändras och förverkliga sig själv?  -  Då är det dags att gå någon annanstans!

UPPTÄCK FRÄLSAREN

Egentligen är det nog så att vi alla är ganska maktlösa mot frestaren, om vi bara har vårt eget att kämpa med. Men nu lovar Gud redan i detta tredje kapitel i Bibelns början att sända en Frälsare (vers 15). Jesus, som kommit till vår jord, frestades som vi, men i motsats till oss föll han aldrig. Därför han något skett i tillvarons grund som ger honom rätten att förlåta alla synder och öppna porten till paradiset och livet med Gud på nytt.

Några ord om vad Frälsaren kan och vill göra för dig, i frestelsen eller om du fallit:
1. Han förstår. Just därför att han varit i prövningen själv vet han hur svårt det är, och vill vara barmhärtig mot den som inte klarat av det som han.
2. Han förlåter. Han har själv lärt oss att dagligen be: "förlåt oss våra skulder". Det måste ju betyda att förlåtelsens möjlighet står öppen varje ny dag på nytt.
3. Han ber för oss. När Jesus förutsäger att Petrus inte kommer att klara av det som han i övermod påstått, säger Jesus: "Men jag har bett för dig, att din tro inte skall ta slut"
4. Han ger oss den helige Ande som hjälp. "När den helige Ande kommer skall ni få kraft", den kraft vi inte har i oss själva.

"Blott ett är värre än att falla, att inte resa sig igen när man har fallit" skrev Dag Hammarsköld i sina vägmärken. Vi skall heller inte låta frestare få oss att tro att det äör kört, när vi fallit. Nej, dä gäller det att resa sig upp så fort som möjligt och gå till Jesu på nytt, säga som det är och be om förlåtelse. Och han kommer att möta oss med förlåtelse, barmhärtighet och kärlek, om så än för tusende gången. Och så råder han oss att i fortsättningen hålla oss så nära honom som möjligt.

Åke ReinholdssonVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg