Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndag: Hans bön för bödlarna

Jesus sade: ”Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör.”

Luk 23:34

 

De första tre orden på korset framställer Jesus som en förebild för oss.

De uttrycker hans kärlek till andra människor. ”Gråt inte över mig”, hade han sagt tidigare på dagen (Luk 23:28). Inte heller grät han över sig själv. Han hemföll inte åt självömkan i sin smärta och ensamhet eller på grund av den stora orättvisa han utsattes för. Nej, han hade inte en tanke på sig själv, utan tänkte enbart på andra. Han hade ingenting kvar att skänka bort; till och med hans kläder hade tagits ifrån honom. Men han ägde fortfarande förmågan att ge kärlek till människor. Korset är själva hjärtat i hans självutgivande, vilket han uttrycker i sin omtanke om männen som var korsfästa tillsammans med honom, om sin mor som födde honom och om den botfärdige rövaren som hängde döende vid hans sida.

Hans första ord var en bön om förlåtelse för sina bödlar. Förunderligt, eller hur? Hans fysiska och känslomässiga lidande hade redan varit på gränsen till det uthärdliga. Nu hade han dessutom blivit avklädd och lagd på rygg, och soldaterna hade med sina grova, klumpiga nävar brukat sina hammare. Nu måste han väl ändå tänka på sig själv?! Nu klagar han väl ändå på Gud som Job gjorde, eller ropar till Gud att hämnas honom, eller visar åtminstone en aning självömkan?

Men nej, han tänker enbart på andra. Han kan mycket väl ha skrikit ut sin smärta, men hans första ord är en bön för fienden. De båda brottslingarna på ömse sidor om honom svär och förbannar. Men inte Jesus. Han omsätter i handling vad han undervisat om på Saligprisningarnas berg: ”Älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er” (Luk 6:27-28).

För vem bad han då? Utan tvivel främst för de judiska ledare som förkastat sin Messias. Som svar på Jesu bön fick de en frist på fyrtio år, under vilken många tusentals gjorde bättring och kom till tro på Jesus. Inte förrän år 70 e. Kr. föll Guds dom över folket när Jerusalem intogs och dess tempel jämnades med marken.

 

Läs vidare: Matt 18:21-35

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

   Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg