Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Måndag: Hans frälsning av en brottsling

Jesus svarade [den botfärdige rövaren]: Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset.

Lukas 23:43

 

Samtliga fyra evangelister berättar att tre kors var resta på Golgota (”den plats som kallas Huvudskallen” [v. 33, Fb]) denna ödesdigra morgon. De gör det klart att Jesu kors stod i mitten, medan två rövare (”förbrytare”, enligt Lukas) var korsfästa på ömse sidor om honom.

Först föll båda rövarna in i den hatfyllda kör som Jesus nu utsattes för (Matt 27:44). Men bara en av dem fortsatte att ösa smädelser över Jesus och utmana honom att rädda sig själv och dem. Den andre rövaren tillrättavisade honom och sa: ”Fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis...Men han har inte gjort något ont” (Luk 23:40-41, Fb). Sedan vände den botfärdige rövaren sig till Jesus och bad: ”Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike” (Luk 23:42).

Att denne man erkände Jesus som Konung är värt att begrunda. Den botfärdige rövaren hade säkert hört prästerna håna Jesus för hans anspråk på att vara Israels konung och hade förmodligen läst inskriptionen ovanför hans huvud: ”Detta är Jesus, judarnas konung.” Han hade också sett Jesu tysta, konungsliga värdighet. I alla händelser hade han börjat tro att Jesus verkligen var konung. Han hade också hört hur Jesus bad för sina bödlar, och förlåtelse var något han visste att han var i behov av, eftersom han medgav att hans straff var rättvist.

På hans vädjan om att bli ihågkommen sa Jesus: ”Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset” (Luk 23:43). Jesus förebrådde honom inte, kritiserade honom inte för att ha ångrat sig först i elfte timmen, tvivlade inte på att hans omvändelse var äkta. Jesus gav helt enkelt bara denne botfärdige, troende man den bekräftelse han längtade efter. Han lovade honom, inte bara tillträde till paradiset och glädjen att få vara nära Jesus, utan ett omedelbart tillträde redan samma dag. Och detta bekräftade han genom sitt ”sannerligen”, vilket var sista gången han använde sig av detta välbekanta uttryck. Jag tänker mig att den förlåtne rövaren, under de resterande plågsamma timmarna, av hela sitt hjärta klamrade sig fast vid Jesu säkra och frälsande löfte.

Läs vidare: Luk 23:32-43

  

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

   Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg