Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Onsdag: Hans rop av övergivenhet

Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden, och det varade
till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög
röst:...”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

Matteus 27:45-46

 

Om de första tre orden på korset porträtterar Jesus som vår förebild, porträtterar det fjärde (och senare det femte) honom som den som bar vår synd. Korsfästelsen ägde rum cirka 9 på morgonen (”tredje timmen”), och de första tre orden på korset tycks ha uttalats i början av denna tidsrymd. Därefter härskade tystnaden. Omkring middagstid (”sjätte timmen”), när solen stod som högst på himlen, sänkte sig ett oförklarligt mörker över landskapet. Det kan inte ha varit en naturlig solförmörkelse, eftersom påskhögtiden alltid äger rum vid fullmåne. Nej, det var ett övernaturligt fenomen, kanske avsett av Gud att symbolisera det stora mörker som Jesu själ nu störtade ner i. Det varade i tre timmar, och under den tiden kom inte ett ord från den lidande Frälsarens läppar. Han bar våra synder under tystnad.

Då plötsligt, vid 3 på eftermiddagen (”nionde timmen”) bröt Jesus tystnaden och uttalade de resterande orden på korset i rask följd och började med: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Detta fasansfulla ångestrop finns bara nedtecknat hos Matteus och Markus, och hos den senare till synes på arameiska: ”Eloi, Eloi, lama sabachtani?”. Åskådarna som sa att ”han ropar på Elia” (Matt 27:47) måste ha avsett att håna honom; ingen jude var så okunnig i arameiska att han begick ett sådant misstag.

Alla är överens om att Jesus citerade Ps 22:1. Men varför gjorde han det och förklarade sig vara övergiven av Gud? Logiskt sett kan det bara finnas två förklaringar. Antingen tog Jesus miste och var inte övergiven, eller också sa han som det var – att han faktiskt var övergiven. För min del tar jag avstånd från den första förklaringen. För mig är det otänkbart att Jesus, i detta ögonblick av djupaste överlåtelse, skulle ha tagit miste och att hans känsla av gudsövergivenhet bara var inbillad. Den alternativa förklaringen är enkel och ärlig. Jesus tog inte miste. Situationen på korset var framkallad av Gud som var övergiven av Gud – och detta främlingskap berodde på våra synder och deras rättmätiga straff. Och Jesus uttryckte sin förtvivlan över denna gudsövergivenhet genom att citera det enda skriftställe som förutsäger den och som han hade uppfyllt till fullo.

 

Läs vidare: Gal 3:6-14

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

   Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg