Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Torsdag: Hans törst

Jesus sa: ”Jag är törstig.”
Johannes 19:28

 

I samband med korsfästelsen blev Jesus erbjuden vin att dricka, blandat med galla, men efter att ha smakat på det vägrade han att dricka (Matt 27:34), kanske på grund av att han ville vara vid fullt medvetande under sitt lidande på korset för vår skull. Några timmar senare, när han kommit tillbaka ut ur sitt mörker av gudsövergivenhet och visste att slutet var nära sa Jesus: ”Jag är törstig.” En av dem som var där sprang genast och dränkte in en svamp med surt vin (de romerska soldaternas sedvanliga dryck) på en isopstjälk och förde den till hans mun.

Detta är det enda ordet på korset som uttrycker något om Jesu fysiska plåga. Han uttalade det, tillade evangelisten, för att Skriften skulle uppfyllas. Det hade faktiskt blivit förutsagt två gånger i Psaltaren. I Ps 22:16 står: ”Min mun är torr som en lerskärva, tungan klibbar vid gommen”, medan vi läser i Ps 69:22: ”I min törst fick jag ättika att dricka.”

Det vore dock ett misstag att anta att det var enbart sin fysiska törst Jesus avsåg med detta sitt uttalande på korset. Hans törst var, liksom mörkret, med all säkerhet bildlig. Om mörkret på himlen symboliserade det mörker i vilket våra synder inneslöt Jesus, och om hans kroppsliga död symboliserade hans andliga död, så var hans törst en symbol för den plågsamma skilsmässan från Gud. Mörker, död och törst. Vad är dessa om inte vad Bibeln kallar helvetet – det yttersta mörkret, den andra döden och sjön av eld – som samtliga uttrycker Guds avståndstagande Detta är vad vår Frälsare uthärdade för oss på korset.

Törst var en särskilt bitter symbol, eftersom Jesus vid ett tidigare tillfälle hade sagt: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick” (Joh 7:37). Men han som släcker vår törst får nu själv på korset uppleva en ohygglig törst. Likt den rike mannen i liknelsen önskar han att Lasaros skall doppa sitt finger i vatten och svalka hans tunga. Jesus törstade på korset för att vi aldrig ska behöva törsta mer (Upp 7:16).

 

Läs vidare: Luk 16:19-31

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

   Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg