Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fredag: Hans triumfrop

När Jesus hade fått det sura vinet sade han: ”Det är fullbordat.”
Johannes 19:30

 

 

I de första tre orden på korset såg vi Jesus som vår förebild, och i det fjärde och femte honom som den som bar vår synd. Nu, i de sista två utropen, framstår han som segraren, för de uttrycker den seger han vann åt oss.

Man kanske skulle kunna hävda att orden i det sjätte utropet (”Det är fullbordat”) är det mest betydelsefulla yttrandet någonsin. Redan i förväg hade Jesus hävdat att han hade fullgjort det arbete han hade kommit till världen för att utföra (Joh 17:4). Nu förkunnar han samma sak offentligt. Hans utrop är inte det förtvivlade ångestropet från en som dör uppgiven och besegrad. Nej, enligt Matteus och Markus är det ett ”högt rop” (Matt 27:50) som förkunnar en rungande seger.

Det grekiska verbet här (tetelestai) står i supinum, vilket anger att detta var en seger med bestående följder. Det skulle kunna översättas: ”Den har varit och förblir vunnen i evighet.” För Kristus har framburit vad Hebréerbrevets författare kallar ”ett enda syndoffer för alla tider” (Hebr 10:12) och vad Cranmer i sin Bönbok för kyrkan kallar ”ett heltäckande, fullkomligt och tillräckligt offer för förlåtelse och försoning av hela världens synder”. Eftersom Kristus har slutfört sitt uppdrag som bärare av vår synd finns det inget mer vi behöver göra eller ens bidra med.

Och för att demonstrera fullkomligheten i Kristi offer och för att visa att det var Herrens hand som hade gjort det, brast förhänget i templet ”uppifrån och ända ner” (Matt 27:51). Detta förhänge hade i århundraden hängt mellan helgedomens yttre och inre rum som en symbol för Guds otillgänglighet i förhållande till syndarna, för ingen fick träda in bakom förhänget och in i Guds närvaro utom översteprästen på försoningsdagen en gång om året. Men nu brast alltså förhänget i två delar, eftersom det inte behövdes längre. Gudstjänstfirarna på tempelplatsen som hade samlats den eftermiddagen för att frambära kvällsoffret fick på detta dramatiska sätt vetskap om ett annat, bättre offer genom vilket de kunde komma nära Gud.

 

Läs vidare: Heb 10:11-14, Heb 10:19-25

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

   Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg