Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Lördag: Hans slutliga överlåtelse

Jesus ropade med hög röst: ”Fader, i dina händer överlämnar
jag min ande.” Och när han sagt detta gav han upp andan.

Lukas 23:46, Fb

 

Ingen av evangelisterna skriver att Jesus ”dog”. De tycks fast beslutna att undvika det ordet. De vill inte ge intrycket att döden till slut fick övertaget över honom och han tvingades underkasta sig dess auktoritet. Han var inget offer för döden; han tog döden fången som dess segrare.

Sinsemellan använder evangelisterna fyra olika uttryck, och samtliga lägger dödsprocessen i Jesu egna händer. Markus skriver ”slutade han att andas” (Mark 15:37), Matteus att han ”gav upp andan” (Matt 27:50), medan Lukas skriver att Jesus sa: ”Fader, i dina händer överlämnar jag min ande” (Luk 23;46). Johannes uttryck är dock det mest gripande, nämligen att ”han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande” (19:30). Verbet här är återigen paradidõmi, vilket användes om Barabbas, prästerna, Pilatus och soldaterna som ”överlämnade” Jesus. Men den här gången använder Johannes det om Jesus själv när denne överlämnar sin ande i Faderns händer och sin kropp åt döden. Lägg märke till att innan han gjorde detta, så ”böjde [han] ner huvudet”. Det var alltså inte så att han dog och hans huvud först därefter föll framåt på bröstet – snarare tvärtom. Att han böjde sitt huvud var hans sista akt av underkastelse under Faderns vilja. Genom såväl ord som handling (han böjde sitt huvud och förkunnade att han överlämnade sin ande) visade Jesus att hans död var en frivillig handling från hans sida.

Jesus kunde ha undkommit döden ända in i det sista. Som han sa i Getsemane trädgård hade han kunnat kalla ner tolv legioner änglar som räddade honom. Han kunde ha stigit ner från korset, som hans smädare utmanade honom att göra. Men han gjorde det inte. Av egen fri vilja och genom ett medvetet val offrade han sig i döden. Det var han som bestämde tiden, platsen och hur han skulle dö.

De sista två orden på korset (”fullbordat” och ”överlämnar jag min ande”) utropar Jesus som segrare över synden och döden. Vi måste komma med ödmjukhet fram till korset och vädja om barmhärtighet, vi som endast förtjänar dom och död, och då ska Kristus befria oss från såväl syndens skuld som vår rädsla för döden.

 

Läs vidare: Hebr 2:14-18

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

   Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg