Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndag: Korset i centrum

[Jag ville] inte veta av något annat än Jesus Kristus
och honom som korsfäst.

1 Korinthierbrevet 2:2, Fb

 

Den som utforskar kristendomen för första gången slås genast av dess betoning på Jesu död och, som vi redan har sett, i synnerhet av det oproportionerligt stora utrymme evangelisterna ger åt den sista veckan av hans liv.

Evangelieförfattarna lärde denna betoning av Jesus själv. Vid tre olika, allvarstyngda tillfällen förutsade Jesus sin egen död med orden: ”Människosonen måste lida mycket... och bli dödad” (Mark 8:31). Det måste ske, framhärdade han, eftersom det hade blivit förutsagt i Gamla testamentets skrifter. Jesus talade även om sin död som sin ”stund”, den stund för vilken han hade kommit hit till världen. Först upprepade han att den stunden ”ännu inte är inne”, men till slut kunde han säga att ”stunden är nu inne”.

Kanske det mest slående av allt är det faktum att Jesus förberedde sina lärjungar på hur han önskade bli ihågkommen. Han undervisade sina lärjungar att ta, bryta och äta bröd till minne av att hans kropp bröts ner för dem, och att ta, hälla upp och dricka vin till minne av att hans blod utgöts för dem. Döden talade ur båda elementen. Ingen symbolik kunde vara tydligare. Hur ville han bli ihågkommen? Inte för sitt föredömliga liv eller sin undervisning, inte för sina ord eller gärningar, inte ens för sin levande kropp eller sitt pulserande blod, utan för sin kropp som blev utgiven och utgjuten i döden.

Därför har kyrkan gjort rätt i att välja korset som symbol för den kristna tron. Den kunde ha valt vilken som helst av flera alternativ, exempelvis krubban som symbol för inkarnationen, snickarbänken som symbol för det hedervärda i kroppsarbetet eller handduken som symbol för det ödmjuka tjänandet. Men dessa valdes bort till förmån för korset.

Valet av korset som den kristna trons främsta symbol var desto mer anmärkningsvärt med tanke på att korset inom den grekisk-romerska världen var en skammens symbol. Hur kunde då aposteln Paulus säga att han berömde sig av korset? Den frågan ska vi försöka besvara den här veckan.

 

Läs vidare: 1 Kor 1:17-25

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

   Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg