Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Måndag: Jesus som förebild

Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led för er skull
och gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår.

1 Petrus brev 2:21

 

När Petrus väl hade erkänt Jesus som Messias började Jesus undervisa sina lärjungar om att han måste lida. Petrus protesterade våldsamt. ”Må Gud bevara dig, Herre. Något sådant skall aldrig hända dig!” Men nu, ungefär trettio år senare, hade Jesu död, som då verkat så fullständig otänkbar, blivit oumbärlig.

Låt oss se närmare på den historiska bakgrunden till Petrus brev. Jesus-tron var fortfarande olaglig, och den neurotiske kejsaren Nero var känd för att vara fientligt inställd till den. Redan förekom sporadiska förföljelser. Petrus är i synnerhet bekymrad för kristna slavar i icke-kristna hushåll. De måste uthärda sitt orättvisa lidande, säger han. Varför? Därför att det ingår i den kristnes kallelse. Varför? Därför att Jesus, fast han var utan synd, led för oss utan att hämnas och var på så vis en förebild för oss för att vi skulle följa i hans fotspår.

Det grekiska ordet för förebild förekommer ingen annanstans i Nya testamentet. Det står för en lärares ”kopieringsbok” som barnen använder för att spåra bokstäverna när de lär sig att skriva. Petrus uppmanar oss alltså att ”kopiera” Jesu förlaga och följa i hans fotspår. Detta är en förunderlig uppfordran från Petrus penna, han som skröt om att han skulle följa Jesus i döden när han i själva verket, mitt i krisen, följde honom bara på avstånd. Men nu hade Petrus blivit återupprättad och fått en ny kallelse, och han är fast besluten att följa korsets väg och tålmodigt bära varje orättvist lidande.

Då dyker en fråga upp hos oss. Om vi förväntas finna oss i orättvist lidande, finns det då ingen rättvisa? Ska vi bara underkasta oss onda människor och därmed uppmuntra ondskan att breda ut sig? Nej. 1 Pet 2:23 ger svar på vår fråga. Där står både att Jesus inte gav igen och att han ”överlät sin sak åt honom som dömer rättvist”. Med andra ord; skälet till att vi är kallade att inte hämnas är inte att ondskan ska kunna segra, utan att det inte är vårt ansvar att bestraffa den. Det är den rättvise Domarens ansvar, både nu i rättssalarna och slutligen på domens dag. Kärlek och rättvisa är sålunda inte oförenliga, utan de kompletterar varandra, liksom de gjorde hos Jesus, vår förebild. 

 

Läs vidare: 1 Pet 2:18-23

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg