Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Tisdag: En lösen för synden

Kristus själv dog ju för era synder en gång för alla. Rättfärdig
dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud.

1 Petrus brev 3:18

 

Detta är en av Nya testamentets mest storslagna texter beträffande korset. Den ger oss det huvudsakliga skälet till varför Kristus dog. Vi har sett att han dog som martyr och därmed bevisade sin egen storhet, och som en förebild för hur man bär sitt lidande med tålamod. Nu behöver vi tränga djupare in i korsets innebörd och syfte.

För det första: Kristus dog för att leda oss till Gud. Bakom detta uttalande ligger grundtanken att vi lever skilda från Gud och behöver hjälp att komma tillbaka till honom. Och så är det också. Hela vår känsla av främlingskap och hemlängtan kan ytterst spåras till vår brutna relation med Gud, och denna brutenhet beror på vår synd. Som Jesaja uttryckte det: ”Det är era synder som skiljer er från er Gud, era brott som får honom att vända sig bort” (59:2). Vad gjorde då Kristus för att avhjälpa den här situationen?

För det andra: Kristus dog för synderna, den rättfärdige dog för de orättfärdiga. För att förstå detta behöver vi komma ihåg att synden och döden följs åt i Bibeln från början till slut som ett brott och dess rättmätiga straff. ”Syndens lön är döden” (Rom. 6:23). Men Jesus begick inga synder som måste finna en återlösning, en betalning. Så om han dog för synderna måste det ha varit för våra synder, inte sina egna. Som Petrus uttryckte det: ”Han dog för era synder...rättfärdig dog han för er orättfärdiga” (1 Pet 3:18), den oskyldige för de skyldiga. Detta är grunden för vår tro att Jesu död var ställföreträdande, det vill säga att han dog i vårt ställe. Vi förtjänade att dö, men istället dog han. Och på grund av att han tog vår plats, bar vår synd och dog vår död, så kan vi bli förlåtna, fritt och för intet.

För det tredje: Kristus dog för synderna en gång för alla. Adverbet hapax (”en gång”) betyder inte ”en gång i tiden”, utan ”en gång för alla”. Det uttrycker slutgiltigheten i det som Kristus åstadkom för oss på korset. Det är tack vare att han bar det fulla straffet för våra synder som han kunde utbrista: ”Det är fullbordat!” Vad återstår det då för oss att göra? Ingenting! Vi kan inte lägga någonting alls till det Kristus gjorde. Det enda vi kan göra är att tacka honom för vad han gjorde och vila i hans fullbordade verk.

 

Läs vidare: Heb 9:23-28

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

   Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg