Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Onsdag: Ett kärleksbevis

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus
dog för oss medan vi ännu var syndare.

Romarbrevet 5:8

Hur kan vi tro på Guds kärlek när så mycket i världen tycks motsäga den? Aposteln Paulus formulerar i Rom 5 två huvudskäl till varför vi kan lita på att Gud älskar oss. Det första är att ”Guds kärlek har utgjutits i våra hjärtan genom att han gett oss den helige Ande” (Rom 5:5). Det andra skälet är att ”Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare” (Rom 5:8). Vem kan då tvivla på Guds kärlek? En sak är säker: vi står ofta fullständigt villrådiga inför livets tragedier. Men Gud har bevisat sin kärlek till oss både genom sin Sons död och genom att han utgjutit sin kärlek i oss genom den helige Ande, som han gett oss. Objektivt i historien och subjektivt i vår erfarenhet har Gud gett oss goda grunder för att tro och lita på hans kärlek. Sammansmältningen av Guds sons historiska gärning (på korset) med hans Andes nuvarande gärning (i våra hjärtan), är ett av evangeliets sundaste och mest tillfredsställande särdrag.

Vad Bibeln däremot inte gör är att ge oss lösningen på lidandets problem; däremot ger den oss ett rätt perspektiv, utifrån vilket vi kan närma oss hela frågan. Så varje gång vi grips av ångest vandrar vi upp till Golgota kulle, och från den unika utsiktspunkten betraktar vi livets hemskheter.

Vad som gör lidandet så svårt att bära är inte så mycket själva smärtan som känslan av att Gud inte bryr sig om oss. Vi föreställer oss honom bekvämt tillbakalutad i sin himmelska fåtölj, likgiltig för världens lidande. Det är denna vanföreställning beträffande Gud som korset maler ner till grus. Vi uppmanas föreställa oss honom, inte i en bekväm fåtölj, utan på korset. För den Gud som låter oss lida led själv en gång i Jesus Kristus, och han fortsätter att lida med oss i dag. Frågetecknet i samband med människans lidande finns kvar, men över det tecknet stämplar vi djärvt en annan symbol, nämligen korset.

 

Läs vidare: Rom 8:28-39

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

   Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg