Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Torsdag: Seger genom korset

De har besegrat honom genom Lammets blod.
Uppenbarelseboken 12:11

 

Det är omöjligt att läsa Nya testamentet utan att slås av den glada tillförsikt som genomsyrar det. Den framträder som i relief mot den utslätade kristendom som ofta presenteras i dag. Det fanns ingen ödestro bland de första kristna. Seger, erövring, triumf och övervinnande – sådana ord ingick i Jesu första anhängares ordförråd. Och förklaringen bakom denna seger tillskrevs korset.

Men varje dåtida åskådare som såg Jesus dö måste ha lyssnat med växande förvåning till påståendet att den Korsfäste var en Segrare. Se på honom där han hänger halvnaken och med utsträckta armar på sitt kors, berövad all frihet, fastspikad och maktlös. Nederlaget tycks vara ett faktum.

Men kristna vill hävda att det i själva verket är tvärtom mot vad det ser ut att vara. Det som såg ut som ondskans seger över godheten var i själva verket godhetens seger över ondskan. När han tillintetgjordes på korset blev han samtidigt den som tillintetgjorde. Offret var segraren, och korset är fortfarande den tron från vilken han regerar över världen.

I dramatiska ordalag beskriver aposteln Paulus hur ondskans makter omgav Jesus och trängde honom från alla håll, hur han befriade sig från dem, avväpnade dem och gjorde dem till allmänt åtlöje genom att besegra dem på korset (Kol 2:15). Precis vilken form denna kosmiska strid tog förklaras inte. Men vi vet att Jesus lyckades motstå frestelsen att undslippa korset, att hämnas och ta till världslig styrka. Han behöll sin integritet.

Temat seger genom korset, vilket såväl de bysantinska som de latinska kyrkofäderna så starkt betonade, sjabblades bort av ett antal medeltida teologer men återupplivades av Martin Luther i samband med reformationen. Seger genom korset var tesen som den svenske teologen Gustav Aulén framhöll i sin tongivande bok Christus Victor*. Han gjorde rätt i att blåsa nytt liv i detta tämligen bortglömda motiv. Samtidigt får vi inte göra det motsatta misstaget, att betona segertemat på bekostnad av försoningen och uppenbarelsen.

_____________

* Kristus segraren, övers. anm.

Läs vidare: Upp 12:1-12

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

   Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg