Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fredag: Korset och lidandet

Jag vill lära känna Kristus...och dela hans lidanden.
Filipperbrevet 3:10 

 

Lidandets faktum utgör otvivelaktigt den största utmaningen mot den kristna tron. Kännande människor undrar om det verkligen är förenligt med Guds rättvisa och kärlek. Författaren Philip Yancey har gått ännu längre och säger det outsägliga, det som vi kanske bara har tänkt men aldrig vågat klä i ord. Han skriver i sin bok Where Is God When It Hurts?*: ”Om Gud verkligen styr världen... varför är han då så nyckfull och orättvis? Är han den kosmiske sadisten som njuter av att se oss vrida oss som plågade maskar?”

Som en motvikt till detta försäkrar Skriften oss att vår Gud är en lidande Gud och långt ifrån immun mot smärta. Vi behöver se honom där han gråter över det obotfärdiga Jerusalem och dör på korset. Låt mig här citera något jag skrev i min bok The Cross of Christ**:

Jag skulle själv aldrig kunna tro på Gud om det inte vore för korset. Den ende Gud jag tror på är Den som Nietzsche hånade som ”den korsfäste guden”. Hur skulle man i den verkliga världen av smärta kunna dyrka en Gud som var immun mot smärtan? Jag har besökt många buddisttempel i olika asiatiska länder och stått respektfullt framför Buddah-statyn där han sitter med korslagda ben och armar, slutna ögon, ett gåtfullt leende på läpparna och ett frånvarande uttryck i ansiktet, avskärmad från all världens smärta. Men varje gång har jag efter en stund varit tvungen att vända mig bort. Och i min fantasi har jag istället föreställt mig den där ensamma, misshandlade gestalten på korset, med spikar genom händer och fötter, sargad rygg, förvridna lemmar, pannan blödande av vassa törnen, munnen torr och obeskrivligt törstig, slungad ner i ett gudsförgätet mörker. Där är min Gud! Han lade sin immunitet mot smärta åt sidan. Han tog steget in i vår värld av kött och blod, tårar och död. Han led för oss. Och vårt eget lidande blir mer uthärdligt i ljuset av hans.

Som P. T. Forsyth uttryckte det: ”Kristi kors...är Guds enda försvar i en värld som vår.”

_____________

* ung. Var finns Gud när livet gör ont?, övers. anm.

** Kristi kors, övers. anm.

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

   Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg