Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Att följa det kristna kyrkoåret

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

 En förklaring 

År 1963 bildades en ”Gemensam liturgisk arbetsgrupp” i Storbritannien, och dess uppdrag bar titeln ”Kyrkoåret och evangelieboken”: En omvärdering. ”Den lade fram ett förslag om en kalender där adventstiden (december) skulle vara inriktad på förberedelserna inför Kristi första ankomst utan det brydsamma i att försöka fira hans båda ankomster samtidigt. Den skulle också sträcka sig bakåt, mot söndagarna efter pingst. Och därmed skulle kyrkoåret bli mer eller mindre komplett.

Sedan dess har ytterligare försök gjorts för att förse kyrkan med en gemensam kalender och evangeliebok, särskilt lämpad för söndagens gudstjänst. Mitt syfte har dock snarare varit att erbjuda ett redskap för den personliga, dagliga andakten. Ett sådant skulle hjälpa oss, vare sig vi tillhör en så kallad liturgisk kyrka eller ej, att varje år vandra genom hela Bibeln, från skapelsen i Första Moseboken till dess fullbordan i Uppenbarelseboken 22. Betraktar man kyrkoåret på detta vis delar det naturligt in sig i tre lika långa perioder på fyra månader vardera.

Den första perioden sträcker sig från början av september (när det östortodoxa kyrkoåret börjar och Europas församlingar firar skördefest) till december. Den låter oss återuppleva den gammaltestamentliga historien från skapelsen och fram till Kristi första ankomst.

Den andra perioden sträcker sig från början av januari till slutet av april, med sin höjdpunkt i pingsten. Den låter oss återuppleva skildringen av Jesus i evangelierna, från hans födelse, genom hans tjänst, till hans död, uppståndelse, himmelsfärd samt Andens gåva.

Den tredje perioden sträcker sig från början av maj till slutet av augusti och utgörs av veckorna som följer på pingsten. Den låter oss återuppleva händelserna i Apostlagärningarna och påminner oss om att den helige Ande både är Guds kraft för vårt liv nu och en handpenning på vårt slutliga arv när Kristus kommer tillbaka. Under denna period reflekterar vi kring det kristna livet och det kristna hoppet så som det presenteras i breven och Uppenbarelseboken. På så vis framträder kyrkokalendern för oss i tre perioder, Bibeln indelar sig själv i tre underavdelningar och den allsmäktige Guden ser ut att ha uppenbarat sig för oss i tre personer: Fadern, Sonen och den helige Ande.

Denna ”trefaldighet” kan vidare kombineras i en sund, trefaldig struktur som präglar hela den bibliska historien. Under den första perioden (september till december) reflekterar vi över Gud Faderns verk och hur han genom hela Gamla testamentet förbereder sitt folk på Messias ankomst. Under den andra perioden (januari till april) reflekterar vi över Guds Sons tjänst och hans frälsningsverk såsom de beskrivs i evangelierna. Och slutligen, under den tredje perioden (maj till augusti), reflekterar vi över Gud, den helige Andes verk och hans gärningar så som de dokumenteras i Apostlagärningarna, Breven och Uppenbarelseboken. När vi på detta vis år efter år återupplever och högtidlighåller denna gudomliga historia borde det leda till en sund och balanserad tro på treenigheten, fördjupa vår kunskap om Bibelns miljö och innehåll och förstärka vårt förtroende för historiens Gud, som alltid har verkat och fortfarande verkar för att förverkliga sina syften före, under och efter vår Herre Jesu Kristi liv som människa på jorden tills han kommer åter i makt och härlighet.

Till läsaren angående påsken

Boken Genom Bibeln Dag för Dag är utformad på ett sådant sätt att läsaren kan börja sin läsning med valfri del. Exempelvis faller det sig naturligt att börja med ”Skapelsen” vecka 1 (i september)och följa den bibliska skildringen från början till slut. Somliga läsare kanske föredrar att vänta till december-januari och börja med ”Födelsen” vecka 17.

En tredje möjlighet är att börja i samband med påsken i mars/april. Eftersom påsken är rörlig (inom en femveckorsperiod mellan 22 mars och 25 april) går den inte att fastställa, liksom inte heller de övriga stora kristna högtiderna i förhållande till påskdagen.

Det bästa sättet att följa den kristna kalendern är att ta reda på påskens datum det år då du börjar använda denna bok. Sedan, under två veckor dessförinnan (passionsveckan och heliga veckan) läser du betraktelserna för vecka 31 (”Jesu sju ord på korset”) och vecka 32 (”Korsets innebörd”). På själva påskdagen, samt under resten av påskveckan, kan du läsa betraktelserna för vecka 33 (”Den uppståndne visar sig'), och under påföljande vecka betraktelserna för vecka 34 ('Uppståndelsens betydelse').

På så vis försäkrar du dig om att du under de viktiga veckorna strax före och efter påskveckan läser de mest passande texterna. Detta gör det också möjligt för dig att passa in udda och överblivna veckor i ”tomrummen” samt att fira Kristi himmelsfärdsdag (fyrtio dagar efter påsk) och pingstdagen (ytterligare tio dagar senare). Heliga Trefaldighets dag utgör klimax; den infaller alltid söndagen efter pingst.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg