Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Onsdag: Tomas tvivlaren

Saliga är de som inte har sett men ändå tror.
Johannes 20:29

 

En kort tid efter utgivningen av hans kontroversiella bok Satansverserna sa Salman Rushdie i en intervju: ”Tvivel, förefaller det mig, är det förhärskande tillståndet hos tjugonde århundradets människa.” Skyddshelgonet för just denna tvivlets tidsålder är aposteln Tomas. ”Tomas tvivlaren” kallar vi honom medkännande, nästan ömsint. Begrunda hans pilgrimsfärd:

1. Tomas den frånvarande. På påskdagens kväll var Tomas, av någon anledning, frånvarande och gick miste om välsignelsen att få se den uppståndne Herren. Man tar en risk när man går oregelbundet i kyrkan! Men söndagen därpå fanns Tomas på plats, och den välsignelse han gick miste om den första söndagen fick han ta emot den andra!

2. Tomas skeptikern. När de andra lärjungarna berättade för Tomas att de hade sett Herren borde han ha trott på dem. Ja, Jesus förebrådde Tomas och uttalade en välsignelse över alla som inte har sett men ändå tror. Det finns huvudsakligen två sätt genom vilka vi kommer till tro, oavsett vad det handlar om. Det första är genom empirisk granskning, det andra är genom att godta trovärdiga vittnens berättelse. Så när de övriga sa: ”Vi har sett Herren” så borde Tomas ha trott på dem, eftersom han visste att de var ärliga och nyktra vittnen. Om alla människor som lever i dag skulle insistera på att få se och röra vid den uppståndne Herren skulle det inte finnas några troende. Men miljoner människor har kommit till tro på vittnesbördet från dem som faktiskt har sett och rört. Trons förnuftsmässiga tillförlitlighet är beroende av vittnenas trovärdighet.

3. Tomas den troende. Tomas inte bara trodde utan tillbad Jesus med orden: ”Min Herre och min Gud!” (Joh 20:28). Traditionen säger att han senare reste till Partien, Persien och Indien som missionär. Indiska kristna berättar att han grundade församlingen i Kerala och led martyrdöden i Madras.

Grunden för den kristna tron är fortfarande apostlarnas ögonvittnesskildring. Vi tror på Jesus Kristus i dag, inte för att vi har sett honom utan för att de har gjort det. Därför är Nya testamentet så viktigt, eftersom det innehåller apostlarnas vittnesbörd. De säger till oss i skriven form vad de först sa muntligt till Tomas: ”Vi har sett Herren.”

 

Läs vidare: Joh 20:24-29

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg