Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Torsdag: Petrus förnyade kallelse

Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: ”Har
du mig kär?” och han svarade: ”Herre, du vet allt; du vet att
jag har dig kär.” Jesus sade: ”För mina får på bete.”

Johannes 21:17

 

Är det möjligt för en avfälling att bli återupprättad, kan en som har förnekat Kristus få en andra chans? Dessa frågor var brännande aktuella för den tidiga församlingen i samband med de systematiska förföljelserna under 200- och det tidiga 300-talet. Vad skulle man göra med dem som inte bestått provet? Församlingen har tenderat att pendla mellan extrem eftergivenhet (aldrig disciplinera någon) och extrem stränghet (vägra att återupprätta ens de djupt ångerfulla).

Jesu behandling av Petrus efter att denne hade förnekat honom är en förebild för oss vad gäller återupprättelse och förnyad kallelse. Till att börja med tycks Jesus mycket noggrant ha valt det sammanhang i vilket återupprättelsen skulle äga rum. Han hade redan träffat Petrus i Jerusalem, men han valde Galiléens välbekanta omgivningar som lämpligt ställe. Sju av apostlarna gav sig ut och fiskade, får vi veta, medan de väntade på att få träffa Jesus enligt hans löfte. Likheten mellan vad som hände därnäst och en tidigare händelse på Galileiska sjön (resultatlös fisketur, anvisningen att kasta ut nätet någon annanstans och den stora fångsten) måste ha hjälpt Johannes att känna igen Jesus och Petrus att dyka i och simma i land. Det framstår som en ny iscensättning av första gången Jesus kallade Petrus.

Efter frukosten på stranden kom den utfrågning som Petrus hade fasat för. Tre gånger hade han förnekat Jesus, så nu ställer Jesus tre gånger samma fråga: ”Har du mig kär?” Äldre bibelkommentatorer gjorde stor sak av de båda grekiska verben för kärlek. Men vi vet faktiskt inte vilka hebreiska ord Jesus använde, och de båda grekiska verben betonar olika saker.

Det viktiga är att Jesus frågade Petrus: ”Har du mig kär?” Han frågade Petrus, inte om det förgångna utan om nuet, inte om ord och handlingar utan om Petrus hjärteinställning. Kärleken till Kristus är mest värd, eftersom det är förlåtna syndare som älskar mest. Efter varje kärleksförklaring följer Jesu kallelseord. Det är uppenbart att Petrus förnekelse, även om det var en allvarlig sak, inte gjorde honom obrukbar. Jesus återupprättade inte baraPetrus i Guds ögon, utan återinsatte honom också i Guds tjänst.

Läs vidare: Joh 21:1-17

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg