Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fredag: Missionsbefallningen enligt Lukas

Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå
från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall
predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.

Lukas 24:46-47, Fb

 

I dag ska vi se närmare på Lukas version av Missionsbefallningen. I den sammanfattar den uppståndne Herren evangeliet i fem sanningar som samtliga är dubbla.

För det första finns där den dubbla händelsen med Messias död och uppståndelse. Det glada budskapet börjar med historien. Det var en historisk händelse innan det kunde bli en erfarenhet.

För det andra har vi den dubbla förkunnelsen. Med Kristus som korsfäst och uppstånden som grund förkunnas omvändelse (evangeliets krav) och syndernas förlåtelse (evangeliets erbjudande). Visserligen erbjuds evangeliet oss fritt och för intet, men det som är fritt är inte alltid billigt. Vi kan inte vända oss till Kristus utan att samtidigt vända oss bort från det onda.

För det tredje har vi det dubbla perspektivet. Evangeliet ska förkunnas bland ”alla folk, med början i Jerusalem” (Luk 24:47). Att Gud öppnade dörren in till tron för hedningarna innebar inte att han stängde den för judarna. Vi måste med bestämdhet ta avstånd ifrån den extrema undervisningen att det skulle finnas ett ”tvåspårigt” evangelium där judarna inte behöver tro på Jesus, eftersom de redan har sitt förbund med Abraham. Alla behöver komma till Kristus!

För det fjärde har vi den dubbla bekräftelsen av evangeliet. Å ena sidan har vi Gamla testamentets vittnesbörd beträffande Messias (Luk 24:44, Luk 24:46), medan å andra sidan ”ni [apostlarna] är själva vittnen om detta” (Luk 24:48). Sålunda får Jesu död och uppståndelse genom Gamla och Nya testamentet en dubbel bekräftelse.

För det femte har vi ett dubbelt uppdrag. Missionsbefallningen innebar ett dubbelt sändande (Luk 24:49): sändandet av den helige Ande och sändandet av apostlarna ut i världen. De båda uppdragen går hand i hand, för den helige Ande är en missionerande Ande.

Den uppståndne Herren har sålunda gett oss en vackert balanserad och fullödig redogörelse för evangeliet. Vi har fått i uppdrag att förkunna omvändelse och syndernas förlåtelse på grundval av den han är som dog och uppstod, för alla människor (hedningar och judar) enligt Skriften (Gamla och Nya testamentet), i kraft av den helige Ande som getts oss. Låt oss hålla samman dessa ting.

 

Läs vidare: Luk 24:44-49

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg