Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Lördag: Paulus sammanfattar den Uppståndnes uppenbarelser

Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot:
att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att
han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig.

1 Korinthierbrevet 15:3-5

 

Här återger Paulus evangeliet så som det förkunnades av apostlarna och togs emot av korinthierna, det som var deras grund och genom vilket de hade blivit frälsta. Det utgörs av sanningarna om Kristi död och uppståndelse.

(1) Dessa sanningar är centrala. Det finns naturligtvis även andra viktiga sanningar, såsom Kristi jungfrufödelse, hans syndfria liv, mäktiga gärningar, härliga himmelsfärd, fortsatta herravälde och framtida återkomst, men Jesu död och uppståndelse är ”av största vikt”.

(2) Dessa sanningar är historiska. De är inga myter, utan historiska händelser som går att bestyrka och kan prickas in i almanackan, som uttrycket ”på tredje dagen” antyder.

(3) Dessa sanningar är fysiska. Det betyder att Kristus verkligen dog, och för att demonstrera den fysiska verkligheten bakom hans död blev han begravd. Sedan uppstod han igen, och för att demonstrera den fysiska verkligheten bakom hans uppståndelse blev han sedd, och Paulus räknar upp hans uppenbarelser för dels tre individer och dels tre grupper. Dessutom måste samtliga fyra händelser (död, begravning, uppståndelse och uppenbarelser) ha varit lika fysiska, det vill säga att den Jesus som hade uppstått och som uppenbarade sig måste ha varit samme Jesus som hade dött och blivit begravd. Vissa menar att Paulus inte trodde på den tomma graven. Men om det var Jesus gravlagda kropp som blev uppväckt och sedd, så måste graven ha varit tom. Uppståndelsen är alltså inte liktydig med livet efter döden. Jesu återuppståndna och förvandlade kropp var den första materien i universum som blev befriad, och det är ett löfte om att hela världsalltet ska förvandlas en dag.

(4) Dessa sanningar är bibliska, för båda ägde rum ”i enlighet med skrifterna”, omvittnades av profeterna i Gamla testamentet och apostlarna i Nya. Att själv ha mött den uppståndne Herren var ett grundkrav för apostlaämbetet (1 Kor 9:1; 1 Kor 15:8).

(5) Dessa sanningar är teologiska sanningar – händelser av största vikt. Vi förtjänade att dö för våra egna synder, men han dog i vårt ställe. Vilken kärlek! Kristi död och uppståndelse (centrala, historiska, fysiska, bibliska och teologiska sanningar) är det som utgör evangeliet. Tappar vi bort den grunden kollapsar hela överbyggnaden.

 

Läs vidare: 1 Kor 15:1-11

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg