Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndag: Lukas två skrifter

I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus
gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen.

Apostlagärningarna 1:1-2

 

Det är en allmänt utbredd tro att Lukas ”första bok” var hans evangelium. Vad Lukas i själva verket har förärat oss med är inte så mycket två böcker som två delar av samma bok, och förordet till hans evangelium presenterar båda delarna. Som vi har sett skildrar Lukas vissa händelser som hade ägt rum, som apostlarna hade bevittnat och fört vidare till nästa generation och som Lukas själv grundligt hade satt sig in i ända från början (Luk 1:3) och beslutat att sätta på pränt. Som utbildad läkare skrev han vårdad grekiska, och eftersom han vid flera tillfällen följde med Paulus på hans resor (och drog uppmärksamheten till sin egen närvaro med ett anspråkslöst ”vi”), blev han ögonvittne till många av händelserna i Apostlagärningarna. A. N. Sherwin-White, före detta docent vid Oxford-universitetet, kom fram till följande slutsats: ”När det gäller Apostlagärningarna är beläggen för dess historicitet överväldigande.”*

Här är dock ett varningens ord på plats. När vi läser Apostlagärningarna får vi inte idealisera den första församlingen som om den inte hade några brister alls. Som vi ska få se hade den många av den varan. Vad ska vi då kalla denna bok som vi ska studera de kommande sju veckorna? Den populära engelska titeln är ”Book of Acts”, och den grundar sig på en handskrift från 300-talet. Men den är egentligen inte helt korrekt, eftersom det inte framkommer vems gärningar (acts) det handlar om. ”Acts of the Holy Spirit” är visserligen bättre men bortser från de människor genom vilka Anden verkade. Den traditionella titeln sedan början av 1900-talet har varit ”(the) Acts of the Apostles” – Apostlagärningarna, antingen i bestämd eller obestämd form. Och visst dominerar apostlarna scenen. Men ingen av dessa titlar gör rättvisa åt bokens inledande vers, som tillskriver Jesus samtliga nedtecknade ord och gärningar. Den mest korrekta (men omständligaste) titeln vore något i stil med ”Jesu fortsatta ord och gärningar i kraft av hans Ande genom hans apostlar”.

_____________

* A. N. Sherwin-White, Roman Society and Roman Law in the New Testament (Oxford: Oxford

University Press, 1963), 25.

Läs vidare: Luk 1:1-4 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg