Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Måndag: Löftet om Anden

När den helige Ande kommer över er skall ni få kraft
och bli mina vittnen...ända till jordens yttersta gräns.

Apostlagärningarna 1:8

 

Under de fyrtio dagar som förflöt mellan påskdagen och himmelsfärden inriktade Jesus sin undervisning på två huvudteman, nämligen Guds rike och Guds Ande, vars ankomst både han, hans Fader (i Gamla testamentet) och Johannes döparen hade utlovat. Det tycks också som om Jesus knöt samman dessa båda ämnen, precis som profeterna hade gjort i Gamla testamentet, och därmed bekräftade att Andens utgjutande skulle utgöra en av de rikaste välsignelserna i Messias kungadöme. Men apostlarna tycks ha varit en smula förvirrade beträffande dessa ting, vilket framgår av deras fråga till Jesus: ”Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta riket åt Israel?” (Apg 1:6). Frågan var full av felaktigheter.

För det första: Genom att fråga om rikets återupprättande åt Israel är det uppenbart att apostlarna fortfarande drömde om en politisk befrielse från Rom. Men i sitt svar sa Jesus att den helige Ande skulle ge dem kraft att vittna. Guds rike är hans herravälde i sitt folks liv. Det sprids genom vittnen, inte soldater, genom ett fridens evangelium och inte genom någon krigsförklaring.

För det andra: Genom att fråga om Israels återupprättelse är det uppenbart att apostlarna fortfarande bar på snäva, nationalistiska förhoppningar. De hoppades att Jesus skulle ge Israel åter hennes förlorade självständighet, vilken mackabéerna i stor glädjeyra hade lyckats införa och vidmakthålla en förhållandevis kort period av cirka 80 år under det andra och första århundradet f. Kr. I sitt svar vidgade Jesus deras horisont. Deras vittnesbörd skulle visserligen börja i Jerusalem och fortsätta ut i Judéen, men det skulle sprida sig ”ända till jordens yttersta gräns”.

För det tredje: Genom att fråga om tiden nu var inne för Israels återupprättande var de smått oförskämda, för de visste redan svaret. Jesus började med att svara att det inte var deras sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt, och fortsatte sedan med att säga dem sådant de fick veta, nämligen  att de skulle bli hans vittnen i den helige Andes kraft i allt vidare kretsar. Faktum äratt hela väntetiden mellan pingst och Kristi återkomst (vare sig den var lång eller kort) var tänkt att fyllas med församlingens världsvida mission.

 

Läs vidare: Apg 1:1-8

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg