Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Torsdag: Judas ersättare

Därför måste nu någon av dem som var med oss...någon av
dem skall vittna tillsammans med oss om hans uppståndelse.

Apostlagärningarna 1:21-22

 

Endast en ytterligare händelse skildras mellan himmelsfärden och pingstdagen, nämligen utnämningen av en apostel som ersättare för Judas. Petrus stod upp i kretsen av troende och citerade ur Psalm 69 och 109 som en biblisk fullmakt för denna åtgärd, i synnerhet Psalm 109: ”Må...en annan överta hans ämbete” (Fb). Det är lärorikt att notera de tre kvalifikationerna för det Petrus kallar ”apostolisk tjänst” (Fb).

Den första var att vara personligen utvald av Jesus. Mattias utsågs inte av församlingen utan av Kristus, i likhet med de Tolv (Luk 6:13). Det är sant att de 120 nominerade två kandidater och sedan kastade lott, en metod som var sanktionerad i Gamla testamentet men som inte användes mer efter pingstdagen. Men kärnan i det hela var ändå att de genom bön sökte Guds vilja. För även om Jesus hade återvänt till himlen fanns han fortfarande tillgänglig genom bönen och var den som ”känner allas hjärtan”. Därför bad de: ”Visa oss vilken av dessa båda du har utvalt” (Apg 1:24).

Den andra kvalifikationen var att ha varit ett Jesu ögonvittne. Markus och Johannes gjorde båda klart varför Jesus hade utvalt de Tolv. Det var för att de skulle följa honom (Mark 3:14), och att de som en följd av det skulle vittna om honom (Joh 15:27). På liknande sätt sa Petrus: ”Därför måste nu någon av dem som var med oss under hela den tid då Herren Jesus kom och gick ibland oss, från det att han döptes av Johannes fram till den dag då han blev upptagen från oss – någon av dem skall vittna tillsammans med oss...” (Apg 1:21-22).

Den tredje kvalifikationen var att ha sett Jesus uppstånden, vilket var skälet till att även Paulus var kvalificerad (1 Kor 9:1; 1 Kor 15:8-9). Judas ersättare måste också ha sett den uppståndne Herren för att, tillsammans med de övriga apostlarna, kunna vittna om hans uppståndelse (Apg 1:22).

Scenen är nu förberedd inför pingstdagen. Apostlarna har tagit emot Jesu kallelse och sett hans himmelsfärd. Apostlagruppen är komplett igen och redo att gå ut som hans utvalda vittnen. Bara en sak fattas: Den helige Ande hade ännu inte kommit. Även om Judas tomma plats hade fyllts av Mattias, hade den tomma plats Jesus lämnat efter sig ännu inte fyllts av Anden.

 

Läs vidare: Apg 1:15-26

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg