Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Lördag: Treenigheten

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem
i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Matteus 28:19

 

Det var inte förrän på 800-talet som den första söndagen efter pingst började firas som Heliga Trefaldighets dag. Detta firande passar mycket bra in i helheten. Vi har ju följt kyrkoåret genom Gamla testamentet (skildringen av Gud Fadern-Skaparen) och från jul till påsk (skildringen av Jesus), som når sin höjdpunkt i Andens ankomst. Och genom historien har vi sett Treenigheten framträda allt klarare.

Jag har själv under många år funnit det vara en hjälp att i början av varje dag citera följande treeniga liturgiska ordning, som börjar med lovprisning och slutar med bön:

Allsmäktige och allseende Gud,
universums Skapare och Uppehållare, jag tillber dig.
Herre Jesus Kristus,
världens Herre och Frälsare, jag tillber dig.
Helig Ande, du som helgar Guds folk, jag tillber dig.
Ära åt Fadern och Sonen och den helige Ande
så som det var i begynnelsen, nu är och skall vara,
värld utan ände.
Amen.

Himmelske Fader, jag ber att jag den här dagen
ska få leva i din närhet och behaga dig alltmer.
Herre Jesus Kristus, jag ber att jag den här dagen
ska kunna ta mitt kors och följa dig.
Helige Ande, jag ber att den här dagen din frukt
ska få mogna i mig: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet och
godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.
Heliga, välsignade och strålande Treenighet,
tre personer i en Gud,
ha förbarmande med mig.
Amen.

 

Läs vidare: Ef 2:18

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg