Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Femte söndagen i fastan - Allt att vinna!

Just nu är det en väpnad konflikt mellan Ukraina och Ryssland angående Krim-halvön. Men det militära läget mellan länderna är mycket ojämnt. Ryssland kan gå in och ta för sig utan att Ukraina kan göra så väldigt mycket åt saken. Här hjälper det inte att Ukraina håller tillbaka sin militär och önskar lösa konflikten med förhandlingar istället. För att det ska bli en fredlig lösning på konflikten måste båda vara med på noterna.

 Ja, när två länder är i krig så hjälper det inte att det ena landet säger: "Vi vill ha fred!" och lägger ner vapnen. Om inte det andra landet gör detsamma så blir det ju krig i alla fall.

 Därför måste försoning alltid involvera bägge parter. Det räcker inte med att den ena försonar sig med den andre: den andre måste svara på samma sätt för att verklig försoning ska bli av.

 Nu gäller det din försoning med Gud. Gud vill försoning, men en försoning kräver alltså två parter som vill samma sak.  I det här fallet har Gud tagit första steget: han sände sin son till världen. När människan vände Gud ryggen så blev Guds slutliga svar på människans synder inte dom och förintelse, utan Jesus. Det som sammanfattas i ”lilla bibeln”: ”Så älskade Gud världen...”

  I fallet Ryssland-Ukraina är det den svagare parten som helst skulle vilja lösa konflikten utan vapen. Det är kanske inte så konstigt, de har allt att förlora på en väpnad konflikt, Ryssland (tror Putin i alla fall) har inget att förlora.

  Men i fallet mellan Gud och människa är det tvärtom: här är det den starkaste som lägger ner vapnen, som håller inne sin dom och som räcker ut handen och erbjuder försoning. Tänk så dåraktigt det skulle vara om du inte tog emot erbjudandet och lät försona dig med Gud! Du har verkligen allt att vinna och inget att förlora av att ta emot erbjudandet!

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg