Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Palmsöndag - 3 Årg - MR RELIGION, KAMELEONTEN OCH DEN TOMMA KYRKAN -

 

 Det finns tre huvudaktörer i den här texten på palmsöndagen - Jesus åsnan och folket. Sen hörs genom texten en sång, förvandlade människors lovsång.
  De är huvudaktörerna och de ska få förbli huvudaktörerna. Man tycker sig ibland ana, att det finns krafter, som hela tiden vill byta bort de här tre huvudaktörerna och ersätta dem med andra.

MR RELIGION
  Några vill t.ex. iställlet för Jesus introducera en herre som heter "Mr. Religion". För "Mr Religion" och hans efterföljare är nämligen Jesus inte vägen - utan i vägen. "Mr. Religion" predikar egentligen ett nytt budskap -  det finns inget som exklusivt heter "Jesus" - det finns annat och andra lika bra också. Det finns inget som heter synd - och då behöver vi inte någon som ger oss förlåtelse. Det finns inte något som heter skam - och då behöver vi inte något som heter omvändelse. Jesus plockas då kvickt eller successivt ner från åsnesadeln och blir en sagofigur, som kanske inte ens har levat. Alla livsfilosofier är lika värda. Alla vägar bär till himlen. Så förkunnar "Mr Religion" och inte så få låter sig lockas av detta budskap. .

KAMELEONTEN
 Rider in på vad? Kyrkan har under historiens gång har liknats vid olika djur - ett lejon (lejonet av Juda stam), en pelikan (som ger blod till sina ungar), ett får o.s.v. men kyrkan har aldrig liknats vid en kameleont. Idag finns det risk, att "Mr. Religion" rider in just på en kameleont, anpassad efter tidsandan, politiskt korrekt. Om tidsandan säger, att världen är röd, så säger han, att världen är röd. Om tidsandan säger, att världen är blå, så säger han, att världen är blå. M:r Religion är gift med tidsandan, om än kanske för tredje gången, för tidsandan har en tendens att ändra sig.

DEN TOMMA, TYSTA KYRKAN
 Och folket? Ja, en kameleontkyrka blir tandlös, flummig och därmed ointressant - och folket har inget intresse av den. Så när "Mr Religion" rider in på en kameleont i den tomma kyrkan, så tystnar sången. Visserligen kan någon betalas för att spela och sjunga i den, men sången från förvandlade människor är borta. Därför är det inte så märkligt egentligen, att det en del kyrkor idag inte så sällan lockar med är tystnad, meditation och stillhet. Sången har tystnat.

 Den kyrka jag tror på är i stället denna:

UPP MED JESUS I SADELN
 Högt. Han förstår människors andliga och religiösa längtan bäst. Det är bara Jesus som kan ge världen hopp och liv - inte "Mr Religion". Det är bara Jesus som kan förlåta mig mina synder - inte "Mr Religion". Det är bara Jesus som kan fylla mig med Ande och kraft - inte "Mr Religion". Det är bara Jesus som kan ge mig evigt liv - inte "Mr Religion".

ÅSNAN ISTÄLLET FÖR KAMELEONTEN
 Sen vill jag ge mig på kameleonten och sätta dit åsnan istället. Den envisa - och ödmjuka. Åsnan är det tjänande och tålmodiga arbetsdjuret. Så vill jag likt åsnan ödmjukt försöka arbeta. I mig själv kan jag ingenting - i min Herre kan jag allt. Verket är Herrens och vi ska vara mer än nöjda med att vara packåsnor, som för ut Jesus till folket.

FOLKET TILLBAKA
 Då vill jag tro att folket kommer. Tiden är andligt öppen, människor sargade eller tomma och vi har bara Jesus att erbjuda dem. När människor får möta Jesus, då börjar sången, lovsången, tona. "Leve Jesus!"

Jesus, åsnan, folket och lovsången - Ja!
"Mr Religion", kameleonten, tomma kyrkor och tystnad - Nej!Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg