Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vecka 36: Den första kristna predikan

Lukas dokumenterar i Apostlagärningarna nitton viktiga kristna predikningar, vilka utgör 25 procent av hans bok. Ingen inbillar sig att dessa tal är ordagrant återgivna för varje tillfälle. Bland annat är de alltför kortfattade för att kunna vara fullständiga. Petrus pingstpredikan, till exempel, så som Lukas återger den, skulle ha tagit inte mer än tre minuter att hålla.

Liberala forskare har under senare år kantrat åt en andra ytterlighet och hävdat att antikens historiker som exempelvis Thukydides skrev egna tal och lade dem i munnen på sina huvudpersoner, och att Lukas skulle ha följt samma mönster.

Konservativa bibelkommentatorer har ifrågasatt denna tes. Den gör dålig rättvisa åt Thukydides historiska samvete eller åt Lukas anspråk på att endast ha använt sig av tillförlitliga källor. Vi tar avstånd från båda ytterligheterna bokstavlig återgivning kontra skepticism och väljer att betrakta Apostlagärningarnas predikningar som tillförlitliga sammandrag av vad som sades vid varje tillfälle.

 

 

   

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg