Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndag: Petrus citat från Joel

Det är detta som är sagt genom profeten Joel: ”Och det skall ske i de
sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över
allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera...

Apostlagärningarna 2:16-17, Fb

Det som Lukas har skildrat i Apg 2:1-13 förklarar nu Petrus. Detta övernaturliga fenomen, att Ande-fyllda troende förkunnar Guds mäktiga gärningar på främmande språk är uppfyllelse av Joels förutsägelse att Gud skulle utgjuta sin Ande över ”allt kött” (alla människor).

Petrus utläggning påminner om det som i Dödahavsrullarna kallas en pesher, det vill säga en tolkning av ett avsnitt i Gamla testamentet i ljuset av dess uppfyllelse. Petrus inleder sålunda sin predikan med orden ”det är detta” (Apg 2:16, Fb). Han ändrar medvetet Joels ”därefter” (Joel 2:28) till ”i de sista dagarna” för att betona att nu när den helige Ande har kommit har de sista dagarna också kommit. Han tillämpar avsnittet även på Jesus, så att den Herre som ska komma med frälsning inte längre är Jahve utan Jesus, som frälsar från synden och domen alla som åkallar hans namn (Apg 2:21).

Det är de nytestamentliga författarnas gemensamma vittnesbörd att med Jesus gjorde de sista dagarna, den messianska tidsåldern, sitt inträde och att det avgörande beviset på detta var Andens utgjutande, eftersom detta var Gamla testamentets främsta löfte för ändens tid. Och om så är fallet måste vi akta oss för att citera Joels profetia som om vi fortfarande väntade på dess uppfyllelse. Så uppfattade och tillämpade Petrus inte denna text. Hela den messianska tidsåldern, mellan Kristi båda ankomster, är Andens tidsålder, där han ger av sitt överflöd. Verbet utgjuta tycks syfta på Guds generositet i att skänka oss den helige Ande (varken ett duggregn eller en skur utan ett tropiskt skyfall), dess slutgiltighet (det som har blivit utgjutet kan inte återtas) och dess universalitet (vida utgjuten över mänsklighetens olika grupperingar oavsett kön, ålder eller samhällsställning).

De ”skall profetera”, det vill säga att den universella gåvan (Anden) skall mynna ut i en världsvid tjänst (profetia). Detta är ingen hänsyftning på profetians gåva, som bara ett fåtal får ta emot. Allt Guds folk är profeter i den bemärkelsen att alla av oss får åtnjuta kunskapen om Gud genom Jesus Kristus i kraft av den helige Ande.

 

Läs vidare: Apg 2:14-21  

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg