Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Måndag: Jesu liv och tjänst

Israeliter, lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som
Gud bekände sig till genom kraftgärningar, under och tecken.

Apostlagärningarna 2:22, Fb

 

Vi såg i går att Petrus tillämpade Joels profetia på pingstdagen. Dock förstår vi pingstdagen bäst, inte genom Gamla testamentets profetia, utan genom den nytestamentliga uppfyllelsen, inte genom Joel, utan genom Jesus.

När Petrus uppmanade Israels folk att höra på honom var de första ord han sa efter citatet ur Joel ”Jesus från Nasaret”. Så borde det vara i all vår evangelisation. Vårt främsta och allt överskuggande ansvar är att visa människor på Jesus. I varje förkunnelse av evangeliet försöker den kloke evangelisten att föra tillbaka samtalet på Jesu person och verk. Som aposteln senare skulle skriva i början av Romarbrevet så handlar Guds evangelium om Guds son. Likaså skrev T. R. Glover i The Jesus of History*: ”Jesus är och förblir själva hjärtat och själen i den kristna rörelsen; han påverkar fortfarande människor, attraherar fortfarande människor.”

Efter att ha uttalat namnet (Jesus) fortsatte Petrus att lägga fram sin redogörelse i sex steg, varav den första var Jesu liv och tjänst: han var en man ”som Gud bekände sig till”, det vill säga att han blev erkänd av Gud. Detta uttryck är mycket slående. Man kan inte hävda att Petrus redan här bekräftar Jesu dubbla natur som både gudomlig och mänsklig. Men Petrus anade ändå att det fanns något såväl gudomligt som mänskligt hos Jesus.

Vidare betonade Petrus Guds erkännande av Jesus genom att kombinera de tre nytestamentliga orden för de offentliga underverk som Gud gjorde genom honom, nämligen kraftgärningar, under och tecken.

Det första ordet, kraftgärningar (dynameis), ger en fingervisning om deras väsen; de var uttryck för Guds kraft (dynamis).

Det andra ordet, under (teras), visar på deras följder; de väckte förundran hos dem som bevittnade dem.

Det tredje ordet slutligen, tecken (semeion), anger deras syfte; de var avsedda att ha en viss innebörd, nämligen att bekräfta Messias anspråk.

_____________

* Den historiske Jesus, övers. anm.

 

Läs vidare: Apg 10:38-39

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg