Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Onsdag: Jesu uppståndelse

Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det.
Apostlagärningarna 2:32, Fb

 

Efter att ha konstaterat att Jesus hade blivit dödad av människor fortsatte Petrus med att säga att Gud hade uppväckt honom från de döda. Petrus gör tre yttranden angående Jesu uppståndelse.

För det första hade Gud löst honom ”ur dödens vånda” (Apg 2:24). Det grekiska ordet för vånda betyder ”födslovånda”. Uppståndelsen framställs alltså som en återfödelse från död till liv.

För det andra ”var det omöjligt för döden att behålla honom i sitt grepp” (Apg 2:24, NIV). Petrus bekräftar denna moraliska omöjlighet utan att förklara djupare.

För det tredje såg Petrus i Ps 16 en förutsägelse beträffande Messias uppståndelse. I den uttryckte psalmisten sin förvissning om att han inte skulle bli lämnad åt dödsriket, utan slippa se graven och istället bli visad vägen till livet. Men denna förutsägelse kan inte ha syftat på David, eftersom David dog och begravdes och hans grav fanns kvar där i Jerusalem. Så eftersom David var profet, och eftersom han visste att Gud hade lovat att sända en värdig arvinge till hans tron, måste det vara Messias uppståndelse han syftar på i sin psalm (Apg 2:30-31).

Petrus bruk av Skriften kan förefalla oss märklig ända tills vi kommer ihåg att hela Gamla testamentet vittnar om Kristus, i synnerhet hans död, uppståndelse och den världsvida missionen. Ur traditionellt kristen synvinkel är detta dess väsen och syfte. Jesus hade sagt detsamma före och efter sin uppståndelse. Som ett resultat härav kom lärjungarna att på ett naturligt sätt läsa Gamla testamentet kristologiskt och uppfatta Gamla testamentets omnämnanden av Guds smorde och Davids kungliga ättlingar som att de fick sin uppfyllelse i Jesus.

Efter att ha citerat Psalm 16 och tillämpat den på Jesu uppståndelse sa Petrus avslutningsvis: ”Vi är alla vittnen till det” (Apg 2:32). Sålunda pekar apostlarnas vittnesbörd och profeternas skrivna förutsägelser i samma riktning. Man skulle också kunna säga att Gamla och Nya testamentets skrifter vittnar samstämmigt om Kristi uppståndelse.

 

Läs vidare: Apg 2:24-32

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg